Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Obraz s prohlížečem textu nebo obsahu textových souborů"

Vytvoří objekt PmPanel s editovatelným prohlížečem textu PmiWEdit.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Rozhraní tabulek dat / Prohlížečky".
 
Funkce načtení, uložení a vyhledání zdroje textu jsou obsaženy v metodách obrazu LoadText, SaveText a SelText. Po založení předkonfigurace jsou nakonfigurovány tak, aby otevíraly, ukládaly nebo hledaly soubory typu *.TXT ve složce data v aplikaci.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "TextViewer".

Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda se má tento objekt zaregistrovat jako komponenta Web serveru

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice