Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Jednoduché ovládání zásobníků"

Jednoduché snímání stavu hladiny zásobníků
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Technologie / Zásobníky".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmFolder obsahující objekty PmPanel, PmData, PmTimer, PmTrend a PmAlarmEvent.
- Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
 
Předkonfigurace zobrazuje výšku hladiny v zásobnících. Trenduje jejich stav, alarmuje technologické meze a umožňuje ovládat dopňování nebo vyprázdňování zásobníků.
 
V objektu PmTimer nazvaném Emul je skript, který emuluje hodnoty do proměných v objektu PmData. Proměnné tank1Level a tank2Level jsou pomocí ExtTrend a ExtAlarmAnalog napojeny na objekty PmTrend a PmAlarmEvent.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "Tanks"

Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda se má tento objekt zaregistrovat jako komponenta Web serveru

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu.

PmWeb objektCesta ve stromu objektů k objektu PmWeb, PmWebFolder nebo PmWebLang, do kterého se provede zaregistrování.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Web server > PmWeb objekt.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice