Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Mapa s aktivními body"

Aktívní body na přibližovacím mapovém podkladu.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Technologie / Mapy".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmFolder s podobjekty PmPanel nazvanými "Map" a "Point". Skripty v obrazech jsou v JavaScript.
- Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
 
Editor obrazů - popis a nastavení objektů
 
Obraz "Point" je pouze demonstrační. V rámci předkonfigurace je otevírán metodou OpenView s parametrem point v události onKeyPress aktivního bodu z obrazu Map.
 
Obraz "Map" obsahuje dva prvky PmiRasterImage nazvané map a mapview. Oba tyto prvky jsou v záložce Image v konfigurátoru Soubor napojeny na stejný obraz mapového podkladu.

V záložce Proměnné grafického prvku map jsou definovány tyto proměnné:

 
nScroll: Hodnota vyjadřuje poměr pro zoomování v mapě
clipX, clipY: Nastavení levého horního rohu při pohybu v mapě. (výchozí hodnoty se nenastavují)
clipDx, clipDy: Nastavení velikosti výřezu při pohybu v mapě. Vychozími hodnotami jsou velikosti obrazu Dx a Dy (v pixelech).
bmpDx, bmpDy: Toto jsou konstanty, které je nutno nastavit a představují skutečnou velikost obrazu Dx a Dy (v pixelech).
 
Pohyb a zoomování v mapě je řešen v události onMousePress u jednotlivých ovládacích prvků a také v náhledové mapě mapview.
 
Aktivní body na mapě jsou řešeny pomocí PmiInstance, kde v záložce Proměnné jsou proměnné:
 
title: Název bodu (nutno nastavit)
x, y: Pozice bodu na mapě při jejim úplném zobrazení (nutno nastavit)
 
Akce spojená s klikem na aktivní bod je definována v Editace prototypu v události onKeyPress.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "Map"

Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda se má tento objekt zaregistrovat jako komponenta Web serveru

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu.

PmWeb objektCesta ve stromu objektů k objektu PmWeb, PmWebFolder nebo PmWebLang, do kterého se provede zaregistrování.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Web server > PmWeb objekt.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice