Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Topná větev - předávací stanice"

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Technologie / Teplo".
 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmFolder s podobjekty PmPanel, PmData a PmTimer.
- Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
 
V obraze jsou podstatné prvky Třícestný ventil s analogem. a Čerpadlo analogové.. Ty jsou napojeny na příslušné proměnné objektu PmData a tak graficky zobrazují svůj aktuální stav. Uživatelsky vyvoláním události onMenuFill a onMenuSelect je možné změnit mód zařízení a tím například ovládat zařízení manuálně. Dalším aktivním prvkem v obraze je prvek PmiText, kterým lze nastavit požadovanou hodnotu teploty.
 
V objektu PmData jsou proměnné, které jsou spojené s touto technologií a jejich význam je uveden v záložce Data u každé veličiny ve sloupci Poznámka.
 
Objekt PmTimer nazvaný Emul pouze "emuluje" funkci řídicího systému regulace. Ve skriptu v události onTick je ale patrné jakým způsobem jsou nastaveny příslušné proměnné objektu PmData, tak aby grafické prvky zabrazovaly reálný stav technologie. Části tohoto skriptu tak mohou být předlohou pro zpracování dat přicházejících z řídicího systému regulace.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "TransferStation"

Titul obrazuUživatelský název obrazu, které se například objeví:
- v záhlaví okna (pokud je otevřeno mimo pracovní plochu)
- v seznamu obrazů získaných například metodou FindViewers

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PmPanel.Title a PmiRoot.ViewerTitle.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Obraz > Titul obrazu.

OprávněníV této záložce se definují oprávnění pro objekt. Viz Popis záložky Oprávnění.
Člen logických skupinSeznam identifikátorů logických skupin (oddělovač je čárka ','), do nichž objekt patří (je jejich členem), viz Logické skupiny. Výběr logických skupin lze provést v okně Člen logických skupin.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmObject > Objekt > Člen logických skupin.

Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda se má tento objekt zaregistrovat jako komponenta Web serveru

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu.

PmWeb objektCesta ve stromu objektů k objektu PmWeb, PmWebFolder nebo PmWebLang, do kterého se provede zaregistrování.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Web server > PmWeb objekt.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice