Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmRoot - Workspace s podrámci umístěnými vodorovně

Předkonfigurace pro založení nové aplikace.
 

Vzhled této aplikace tvoří pracovní plocha. Ta je rozdělená na:

- levý rámec ("menu") se systémovými tlačítky a tlačítky pro výběr obrazu aplikace.
- pravý rámec ("main") s plochou určenou pro obrazy aplikace.
 
Ve stromu objektu PmRoot vytvoří úvodní obraz PmPanel aplikace (MainPanel). Dále pracovní plochu PmWorkspace s dvěma podobjekty PmPanel:
- Obraz About je nakonfigurovan jako okno "O aplikaci".
- Obraz Menu slouží jako systémové a ovládací menu obrazů aplikace.
 
Záměnu podrámců je možné snadno provést v záložce PmWorkspace > Rámce.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název aplikaceText zobrazený v záhlaví pracovní plochy.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmWorkspace > Hlavní > Zobrazovaný název okna.

Vložit okno "O aplikaci"Aplikace bude obsahovat okno "O aplikaci" a tlačítko v toolbaru s odkazem na něj.
Název dodavatelské aplikační firmyPro okno "O aplikaci"
Realizováno pro firmuPro okno "O aplikaci"
Aplikace bude nabízena do WebuPokud zatrženo, pak vznikne objekt PmWeb, který z aplikace PROMOTIC udělá Web server a jiné objekty mohou být tímto objektem do Webu nabízeny.
Nastavení skriptovacího jazykaNastaví typ skriptovacího jazyka (VBScript nebo JavaScript).
vbscript (zastaralé) - Všechny skripty v událostech grafických prvků v tomto obraze budou psány v jazyce VBScript. Umožní funkčnost Web obrazů pouze pod internet prohlížečem Internet Explorer.

V tomto případě následující konfigurátor Úroveň integrace prohlížečky obrazu a lokální aplikace je viditelný a lze zadat "full" a "client".

javascript - Všechny skripty v událostech grafických prvků v tomto obraze budou psány v jazyce JavaScript. Umožní plnou funkčnost Web obrazů pod všemi typy standardních internet prohlížečů (Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ..).

V tomto případě následující konfigurátor Úroveň integrace prohlížečky obrazu a lokální aplikace není viditelný a je nastavena úroveň "client".

Režim runtime bez licenčního klíčeKonfigurátor určuje chování runtime PROMOTIC aplikace v případě, že v počítači nebude přítomen licenční klíč (viz také Režimy systému PROMOTIC v závislosti na licenci).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmRoot > Aplikace > Režim runtime bez licenčního klíče.

RtNone+DevNone - nelze spustit ani do vývojového prostředí ani do runtime - Aplikace nepůjde vůbec spustit ani do vývojového prostředí ani do runtime.
RtFree1 - bezplatný runtime, aplikace do 30 proměnných a 10 grafických obrazů, START DO VÝVOJOVÉHO PROSTŘEDÍ - Runtime aplikace bude mít režim RtFree. Velikost aplikace je v tomto případě omezena na 30 proměnných a 10 grafických obrazů. Toto je legální runtime k provozování malé aplikace. Viz PmRtFree - Bezplatná runtime licence.
RtFree2 - bezplatný runtime, aplikace do 30 proměnných a 10 grafických obrazů, START DO RUNTIME (start do vývojového prostředí se <Shift>) - Runtime aplikace bude mít režim RtFree. Velikost aplikace je v tomto případě omezena na 30 proměnných a 10 grafických obrazů. Toto je legální runtime k provozování malé aplikace. Viz PmRtFree - Bezplatná runtime licence. Aplikace při otevření vždy přejde automaticky do runtime módu. Tato volba má smysl u reálné aplikace a nahrazuje HW klíč s runtime licencí. Stisknutím klávesy Shift během otevření aplikace lze volbu jednorázově potlačit a aplikace je spuštěna ve vývojovém módu.
RtForDevFree - testovací runtime, aplikace do 100 proměnných (přednastaveno) - Runtime aplikace bude mít režim RtForDevFree. Je to doplněk k vývojovému režimu DevFree, který umožňuje zdarma vyvíjet aplikaci do velikosti 100 proměnných. Tento režim už obsahuje upozorňovací okna a časové omezení běhu aplikace do 1 hodiny. Není určen pro běh reálné aplikace. Je určen pro vývoj aplikace s následným provozováním s licencí PmRtFree nebo PmRtLite.
RtAppDemo - předváděcí runtime, neomezená velikost aplikace - Runtime aplikace bude mít režim RtAppDemo. Tento režim umožní spustění libovolně velké aplikace pro demonstrační účely. Obsahuje upozorňovací okna a časové omezení běhu aplikace do 1 hodiny. Není určen pro běh reálné aplikace.
Hlavní jazyk runtime Určení hlavního národního jazyka, který bude používán v běžící aplikaci (v runtime) systému PROMOTIC (pokud komponenta žádající o lokalizovaný text explicitně neuvede jazyk jiný).

Jazyk je určen textovým identifikátorem, např. "cs", "sk", "en" atd. - viz Jazyky s plnou podporou v systému PROMOTIC.

Pokud je zvolen identifikátor "develop" (vývoj), použije se jazyk vývojového prostředí. Poznámka: Jazyk pro vývojové prostředí se zadává v menu "Možnosti > Nastavení PROMOTIC" v konfigurátoru Jazyk vývojového prostředí.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Pm.RtLang.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmRoot > Aplikace > Hlavní jazyk runtime.

Vícejazyčná aplikaceVytvoří podporu pro vícejazykovou aplikaci Viz: Jak vytvořit aplikaci v různých národních jazycích
Všechny užité jazykySeznam všech národních jazyků podporovaných v běžící aplikaci současně.

V seznamu by měl být uveden i jazyk uvedený v konfigurátoru Hlavní jazyk runtime. Pokud není, doplní se automaticky.

Seznam informuje systém PROMOTIC a tom, které jazyky lokalizovaných textů aplikace se mají při spuštění aplikace načíst do paměti. Slouží tedy k optimalizaci načítání tak, aby nedocházelo k načítání jazyků, které aplikace nebude podporovat. Vlastní seznam tvoří zkratky jednotlivých jazyků oddělené znakem čárka (,).

Pokud je aplikace určena pouze pro jeden jazyk, pak by tento konfigurátor měl být prázdný.

Tento seznam jazyků slouží i pro objekt PmWebLang, který do Web serveru nabízí jazykové verze Web stránek.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmRoot > Aplikace > Všechny užité jazyky.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice