Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmReport - S vloženým obrázkem z obrazu aplikace"

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Sestava (PmReport)".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
Vytvoří objekty PmFolder, PmSequencer a PmReport s napojením na soubor vzoru (RepWithImg.htm) (konfigurátor Zdrojový soubor se vzorem sestavy). V události onReportRequest je uveden příklad skriptu, kterým se nahrazují klíčová slova v souboru vzoru. Viz: Popis zdrojového souboru objektu PmReport.
 
Obraz v této předkonfiguraci není nutný. Slouží pouze jako ukázka, kde je pomocí tlačítka PmiButton volána metoda Preparation. Ta příslušný obraz (i s případnými parametry) otevře a se spožděním pomocí objektu PmSequencer metodou PrintToBmp uloží do příslušné složky jeho obrázek. Metoda PrintToBmp může ukládat do obrázku také pouze výřez obrazu (příklad je uveden v komentáři). Další tlačítko PmiButton již pomocí metody OpenView otevírá PmReport, který tento obrazek obsahuje.
 
V případě pouze lokální aplikace je soubor obrázku Image.png ukládán do složky Resource v aplikaci. Pokud je ale předkonfigurace určena i pro Web, pak již musí existovat objekt PmWebDir a musí být vytvořena složka kterou tento objekt nabízí do Webu. Obrázek pak bude uložen do této složky a ta bude v PmReport dostupná pro lokálního i Web klienta.
 
Příslušný obraz může také využívat při otevírání parametry. Viz Parametry grafického prvku. V metodě Preparation je pro otevření obrazu nabízen parametr cfg.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "Report"

Cesta k obrazu aplikaceCesta k obrazu aplikace, jehož obraz bude použit v reportu
Je určeno i pro WebReport bude dostupný i pro Web klienty
Cesta k objektu PmWebCesta k objektu PmWeb
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice