Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmReport - Historie eventů"

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Sestava (PmReport)".
 
Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmReport. Ten je napojen v konfigurátoru Zdrojový soubor se vzorem sestavy na příslušný soubor vzoru RepAlEv.htm. Vzory jsou umístěny v systému PROMOTIC ve složce Resource\Report.
 
V události onReportRequest je uveden skript.

V úvodu skriptu je nutné v proměnné oAl nastavit platnou cestu k požadovanému objektu PmAlarmEvent.

K načtení pole dat je použita metoda GetHistoryData:

sColumns (proměnná) určuje které sloupce mají být v protokolu zobrazeny
sFilter1 (proměnná) určuje, že sloupce budou mít lokalizované názvy, zobrazeno bude až 200 záznamů a bude se vyhledávat v posledních 500 záznamech.

Pomocí SetKeyValue je předáno souboru vzoru:

Title1 - nadpis protokolu
Title2 - použité filtrační parametry a časový rozsah zobrazených dat alarmů
nRowsFirst - počet řádků tabulky na první straně
nRowsNext - počet řádků tabulky na dalších stránkách
aData - samotné pole dat alarmů
 
Při zobrazování této sestavy lze použít vstupní filtrační parametry. Ty umožní zobrazovat pouze ty eventy, které jsou v parametru definovány. Ve skriptu události onReportRequest je hodnota tohoto parametru přijata jako další filtrační výraz (sFilter2) metody PmAlarmEvent.GetHistoryData.

Lze použít parametry source, desc a to samostatně nebo v kombinaci.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "ReportEvHistory"

Nadpis protokolu eventůnadpis protokolu eventů
Cesta k objektu eventůRelativní nebo absolutní cesta k objektu PmAlarmEvent.
Příklad na otevření objektu PmReport:
Voláno v události onButtonUp grafického prvku PmiButton. Objekt bude otevřen jako samostatné okno.
pMe.PmPanel.OpenView "/ReportEvHistory", "target:_blank;"
Příklad na otevření objektu PmReport s parametrem:
Voláno v události onButtonUp grafického prvku PmiButton. Objekt bude otevřen v rámci "main" objektu PmWorkspace a s hodnotou parametru source uvedeným v konfigurátoru Výchozí hodnota sParams změněným na Boil.
pMe.PmPanel.OpenView "/ReportEvHistory", "target:main;", "par:source=Boil;"
Příklad na tisk objektu PmReport:
Voláno v události onButtonUp grafického prvku PmiButton. Příklad je funkční pouze v lokální aplikaci. Pokud má tisk fungovat i na Web klientovi, pak musí být metoda SaveToString volána v metodě obrazu na serveru.
Dim sReport
sReport = pMe.Pm("/ReportEvHistory").SaveToString("")
Pm.PrintHtmlPage sReport, "sourcetype:htmlstring;printer:select;"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice