Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmReport - Prázdný"

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Sestava (PmReport)".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
Vytvoří prázdny objekt PmReport bez napojení na soubor vzoru (konfigurátor Zdrojový soubor se vzorem sestavy). V události onReportRequest je uveden v komentáři příklad skriptu, kterým se nahrazují klíčová slova v souboru vzoru. Viz: Popis zdrojového souboru objektu PmReport.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "PmReport"

Nadpis tabulkového protokoluzáhlaví sestavy (přednastaveno)Data v tabulce
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "PmReport".

Nadpis tabulkového protokoluzáhlaví sestavy (přednastaveno)Data v tabulce
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice