Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmTrend - Skupina trendů"

Vytvoří objekt PmTrend.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Základní".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "Trend".

ID identifikátor skupinyIdentifikátor skupiny trendů. Povinně zadávaná položka. Skupina trendů představuje objekt PmTrend a projektant musí zajistit, aby dvě skupiny neměly stejný identifikátor. Tento identifikátor se užívá například při adresaci veličiny v prohlížeči trendů. Pokud je například zadáno group1, pak internetová URL adresa dat této skupiny může být http://computername/group1 (pokud PmTrend objekt zpřístupňuje data do Internetu v záložce PmTrend > Web server pomocí objektu PmWeb). V tomto případě computername je název počítače, na němž trendový server běží, a group1 je identifikátor Web komponenty v záložce Web server (tento název je identický s názvem v tomto konfigurátoru).

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmTrend > Trend > ID identifikátor skupiny.

Uživatelský název skupinyUživatelský název skupiny (neboli PmTrend objektu). Tento název je používán pro zobrazení jako uživatelská identifikace skupiny.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmTrend > Trend > Uživatelský název skupiny.

Typ uloženíVolba způsobu uchovávání na disk, viz Srovnání technologií pro ukládání dat trendů.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmTrend > Uložení > Typ uložení.

Neukládat na disk
Database dBase backups
Promotic binary file cyclic
Database MS SQL Server cyclic
Database Oracle cyclic
Database MySQL cyclic
Database FireBird cyclic
Database Access cyclic
Database Access backups (zastaralé)
Database MS SQL Server backups (zastaralé)
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda se má tento objekt zaregistrovat jako komponenta Web serveru

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu.

PmWeb objektCesta ve stromu objektů k objektu PmWeb, PmWebFolder nebo PmWebLang, do kterého se provede zaregistrování.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Web server > PmWeb objekt.

Automatické ukládání veličin po startu povolenoPokud zatrženo, je automatické ukládání hodnot veličin po startu aplikace povoleno. Objekt PmTrend má v sobě interní časovač (podobný objektu PmTimer), umožňující automatické periodické ukládání veličin se zadanou periodou. Při každém automatickém uložení hodnot veličin (v podobě nové věty) je vyvolána událost onAddRecord, stejně jako při explicitním uložení hodnot veličin pomocí metod Run nebo RunTime. V této události lze připravit data, která budou následně uložena.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmTrend > Trend > Automatické ukládání veličin po startu povoleno.

Perioda automatického ukládání [s]Perioda v sekundách. Vždy po uplynutí této periody je interně vyvolána metoda Run, která nejprve vyvolá událost onAddRecord a pak uchová všechny aktuální hodnoty veličin ze záložky Data.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmTrend > Trend > Perioda automatického ukládání [s].

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice