Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmDatabase - Databáze"

Vytvoří objekt PmDatabase
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Základní".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "DBase".

Typ databáze Typ tabulky databáze podle žádaného formátu konkrétní databáze. Pomocí výběru lze definovat jeden z podporovaných typů databází.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Type.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmDatabase > Databáze > Typ databáze.

Access
dBASE III
dBASE IV
Paradox 3.x
Paradox 4.x
Paradox 5.x
Excel 3.0
Excel 4.0
Excel 5.0
Excel 8.0
ODBC; Data source
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice