Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Obraz s tabulkovým a trendovým editovatelným prohlížečem objetu PmData"

Vytvoří objekt PmPanel s trendovým a tabulkovým editovatelným prohlížečem objetu PmData.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Rozhraní tabulek dat / Prohlížečky".
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "PanelData".

Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda se má tento objekt zaregistrovat jako komponenta Web serveru

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu.

Cesta k objektu PmDataRelativní nebo absolutní cesta k objektu.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmObject > Objekt > Parametry PROMOTIC objektu.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice