Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmComm - Komunikace"

Vytvoří nakonfigurovaný objekt PmComm nebo komplexnější předkonfiguraci více objektů.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Základní".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Komunikační ovladač
Tyto předkonfigurace jsou pouze minimální nebo obecné.
Konkrétní předkonfigurace jsou zařazeny ve skupině "Komunikace" v okně zobrazeném při zakládání nového objektu (nad objektem PmRoot nebo PmFolder.)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice