Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmAlarmEvent - eventová skupina"

Vytvoří objekt PmAlarmEvent se skupinou přednastavenou na Eventy a jedinou položkou event0 v seznamu položek.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Základní".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "Events".

Identifikátor skupiny
Typ uloženíTyp uložení historie změn stavů alarm/event položek na disk nebo způsob napojení na vzdálenou alarm/event skupinu.
Neukládat
Textový soubor (*.al, *.ev)
dBASE III soubor (*.dbf)
MS SQL databáze
Vzdálené napojení přes Web
Člen logických skupinSeznam identifikátorů logických skupin (oddělovač je čárka ','), do nichž objekt patří (je jejich členem), viz Logické skupiny. Výběr logických skupin lze provést v okně Člen logických skupin.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmObject > Objekt > Člen logických skupin.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice