Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmAlarmEvent - alarmní skupina"

Vytvoří objekt PmAlarmEvent se skupinou přednastavenou na Alarmy a jedinou položkou alarm0 v seznamu položek.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Základní".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "Alarms".

Identifikátor alarmní skupiny
Typ uloženíTyp uložení historie změn stavů alarm/event položek na disk nebo způsob napojení na vzdálenou alarm/event skupinu.
Neukládat
Textový soubor (*.al, *.ev)
dBASE III soubor (*.dbf)
MS SQL databáze
Vzdálené napojení přes Web
Typ barevného zobrazení
Celý řádek s barevným textem (přednastaveno)
Celý řádek s barevným podkladem
Člen logických skupinSeznam identifikátorů logických skupin (oddělovač je čárka ','), do nichž objekt patří (je jejich členem), viz Logické skupiny. Výběr logických skupin lze provést v okně Člen logických skupin.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmObject > Objekt > Člen logických skupin.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice