Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmAdo - ADO databáze"

Vytvoří objekt PmAdo.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Základní".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "PmAdo".

Parametry připojení k databáziParametry připojení k databázi metodou DbOpen v podobě ADO ConnectionString řetězce. Řetězec ADO ConnectionString (http://www.connectionstrings.com) obsahuje všechny nutné parametry, aby se objekt ADO Connection mohl připojit k databázi pomocí vybraného poskytovatele připojení ADO Provider. Typickými parametry jsou například poskytovatel připojení (provider), adresa serveru (server), název databáze (database), přihlašovací jméno a heslo (uid, pwd), atd. Seznam parametrů a jejich tvar je určen konkrétním ADO Provider, parametry se u jednotlivých ADO Provider liší. Nicméně z důvodu kompatability většina poskytovatelů připojení ADO Provider rozumí hlavním parametrům pod více názvy současně (např. název databáze jako database, data source, dbq, atd.). Upozornění: Tvar tohoto řetězce je odlišný od většiny podobných řetězců v PROMOTIC, hodnota je od jména oddělena znakem "rovnítko" (=) a nikoliv "dvojtečka" (:). Údaje s přiřazenou hodnotou jsou zde odděleny středníkem, například "provider=SQLOLEDB;server=.\SQLEXPRESS;database=pm_data;uid=pm_admin;pwd=pmadmin;".

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti DbConnectionString.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Hodnoty zde lze editovat ručně, nebo je lze vytvořit tlačítkem vpravo, které otevře okno pro Okno doporučených nastavení připojovacího řetězce.

Uvedené parametry nemusí platit vždy (platí pro nejběžněji používané případy), záleží na vybraném poskytovateli připojení ADO Provider.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmAdo > Hlavní > Parametry připojení k databázi.

Vytvoří metody uživatelského rozhraníVytvořit hlavní a pomocné metody pro práci s tabulkou databáze
Typ připojované databáze
dBase
Microsoft Access
Microsoft Excel
Microsoft SQL Server
Oracle
MySQL
Firebird
Jiná databáze
Nadpis nebo popis zdroje datUživatelský nadpis nebo popis zdroje dat (např. pro nadpis v prohlížečce)
Povolit - přidat řádekv rozhraní prohlížečky umožní volbu přidat řádek
Ne
Ano
Povolit - smazat řádekv rozhraní prohlížečky umožní volbu smazat řádek
Ne
Ano
Povolit - editaci řádkuv rozhraní prohlížečky umožní volbu editace aktivního řádku
Ne
Ano
Volba technologie ukládání záznamův rozhraní prohlížečky nastaví způsob, jakým se budou jednotlivé záznamy ukládat do tabulky databáze
bez editace - Jen pro čtení
po řádcích (přednastaveno) - Řádková editace s okamžitám zápisem do tabulky databáze
celý obsah - Editace pouze v prohlížečce. Uložení do tabulky databáze proběhne ve dvou krocích 1) smazání všech záznamů 2) vytvoření záznamů nových
po buňkách - Editace po buňkách s okamžitým zápisem do tabulky databáze
Povolit - vytvoření nové tabulkyv rozhraní prohlížečky umožní volbu vytvořit tabulku
Ne
Ano
Povolit - odstranění tabulkyv rozhraní prohlížečky umožní volbu odstranění tabulky
Ne
Ano
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice