Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Prohlížečka trendů"

Předkonfigurace okna s přednastaveným grafickým ActiveX objektem TrendsView a PmTable. Obsahuje tlačítka pro zadání rozsahu a posunu v časové ose, tlačítko pro spuštění/zastavení autoposunu a tlačítko pro další konfiguraci objektu prohlížečky trendů.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Obrazy (PmPanel) / Trendy a funkce".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder, PmRoot, PmPanel nebo PmWorkspace.

 
- Předkonfigurace vytvoří dva (nebo tři) objekty typu PmPanel. Hlavní objekt má přednastavený název "PanelTrend" a podobjekt je nazván "SetDateTime" a je to modální okno pro zadání datumu a času. Pokud je vybrán konfigurátor Export dat do csv souboru je také založen podobjekt "Backup".
- Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
 
V hlavním obraze jsou vytvořeny objekty TrendsView, PmTable a PmiButton. Objekt TrendsView je předkonfigurován implicitně na rozsah časové osy "1 hodina". Po jeho založení je nutné objekt staticky nebo skriptově napojit na požadované veličiny objektů PmTrend.

Postup pro statické připojení: V prvku TrendsView v konfigurátoru Vlastnosti v záložce Trends lze vytvořit objekt "trend", a v Editace trendu ho lze napojit na veličinu objektu PmTrend.

 
Objekt PmTable představuje hlavičku trendů. Je předkonfigurován tak, že automaticky z objektu TrendsView zobrazuje seznam trendů, označuje aktivní trend a zobrazuje hodnoty Name, Unit, ValueMin, ValueMax a také hodnotu zadanou kurzorem nebo poslední hodnotu při režimu Autoscroll.
 
Přednastavené tlačítka jsou opatřeny grafickými symboly znázorňujícími jeho význam.
- První tlačítko (typu PmiButtonTwo) je přepínačem pro režim Autoscroll.
- Další skupina tlačítek (šípky, typu PmiButton) slouží k posunu v časové ose. V události onButtonUp se volá metoda ScrollTime.
- Další skupina tlačítek rozšiřuje/zužuje rozsah časové osy (zoom). Volá se metoda ZoomTime.

Posledním v této skupině je tlačítko s nabídkou přednastavených časových rozsahů. V události onMenuFill je volána direktiva skriptu #pragma, která ovlivní lokalizaci textů. V události onMenuSelect je nastaven zvolený časový rozsah prohlížeče trendů a jeho text zapsán do popisu tlačítka.

- Tlačítko opatřené symbolem hodin otevírá přednastavené okno SetDateTime pro zadání datumu a času. To nastavuje počátek zobrazovaného času prohlížeče.
- Další tlačítko je nakonfigurováno jako menu. V události onMenuFill je opět použita direktiva skriptu #pragma pro lokalizaci textů a v události onMenuSelect se volají metody:
- ViewMode: pro změnu módu prohlížeče (graf/tabulka)
- LoadCfg: pro načtení uložené konfigurace trendu
- SaveCfg: pro uložení konfigurace trendu
- DlgTrends: pro nastavení konfigurace trendů
- Tisk trendů
 
Tato předkonfigurace je aplikována v PreCfg - Příklady předkonfigurací.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "PanelTrend"

Titul obrazuUživatelský název obrazu, které se například objeví:
- v záhlaví okna (pokud je otevřeno mimo pracovní plochu)
- v seznamu obrazů získaných například metodou FindViewers

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PmPanel.Title a PmiRoot.ViewerTitle.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Obraz > Titul obrazu.

OprávněníV této záložce se definují oprávnění pro objekt. Viz Popis záložky Oprávnění.
Člen logických skupinSeznam identifikátorů logických skupin (oddělovač je čárka ','), do nichž objekt patří (je jejich členem), viz Logické skupiny. Výběr logických skupin lze provést v okně Člen logických skupin.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmObject > Objekt > Člen logických skupin.

Export dat do csv souboru
false (přednastaveno)
true
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda se má tento objekt zaregistrovat jako komponenta Web serveru

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu.

PmWeb objektCesta ve stromu objektů k objektu PmWeb, PmWebFolder nebo PmWebLang, do kterého se provede zaregistrování.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Web server > PmWeb objekt.

Identifikátor Web komponentyUrčuje jedinečný identifikátor této Web komponenty. Plná URL adresa k této komponentě pak je například:

"http://NázevPočítače:Port/Identifikátor"

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Web server > Identifikátor Web komponenty.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice