Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Obraz jako toolbar"

Obraz nakonfigurovaný jako nástrojová lišta se dvěma tlačítky.
 
- Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Obrazy (PmPanel) / Nástrojová lišta (Toolbar)".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder, PmRoot, PmPanel nebo PmWorkspace.

- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmPanel.
- Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
 
Obraz obsahuje dvě tlačítka (PmiButton). První je nakonfigurované pro otevření obrazu. Druhé je typu "menu". Obraz slouží jako vzor pro tvorbu uživatelského toolbaru.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "Toolbar"

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice