Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Obraz jako systémový toolbar"

Obraz nakonfigurovaný jako nástrojová lišta se systémovými tlačítky.
 
- Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Obrazy (PmPanel) / Nástrojová lišta (Toolbar)".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder, PmRoot, PmPanel nebo PmWorkspace.

- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmPanel.
- Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
 
Obraz obsahuje tlačítka (PmiButton) nakonfigurovaná jako základní systémové nástroje pro ovládání aplikace.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "Toolbar"

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice