Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Plánovač týdenní s libovolným počtem časových intervalů"

Obraz týdenního plánovače s časovými intervaly.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Obrazy (PmPanel) / Plánovač".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder, PmRoot, PmPanel nebo PmWorkspace.

 
Obraz umožní zobrazit a editovat týdenní časový plán, kde vstupní a výstupní data (uživatelské metody LoadData a SaveData) jsou ve dvojrozměrném poli nebo nebo jako csv string.

Struktura dat jedné položky je:

- den v týdnu (1 = Pondělí)
- počáteční čas ve formátu HH:MM:SS nebo HH:MM:SS.TTT
- hodnota
 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmPanel s přednastaveným názvem "ScheduleWeek".
- V obraze (implicitně ScheduleWeek) jsou vnořeny do prvku PmiPanel grafické prvky PmiButton a PmTable. Rozhraní pro ovládání a editaci tabulky je řešeno v metodách a událostech grafického prvku PmiAx tabulka. Pro editaci nebo přidání položky plánovače je vyvoláno nové modální okno EditItem.
- Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz. Aby byla předkonfigurace funkční i na Webu, je nutno objekt typu PmPanel povolit pro Web (v záložce Web server).
 
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "ScheduleWeek"

Titul obrazuUživatelský název obrazu, které se například objeví:
- v záhlaví okna (pokud je otevřeno mimo pracovní plochu)
- v seznamu obrazů získaných například metodou FindViewers

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PmPanel.Title a PmiRoot.ViewerTitle.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Obraz > Titul obrazu.

OprávněníV této záložce se definují oprávnění pro objekt. Viz Popis záložky Oprávnění.
Člen logických skupinSeznam identifikátorů logických skupin (oddělovač je čárka ','), do nichž objekt patří (je jejich členem), viz Logické skupiny. Výběr logických skupin lze provést v okně Člen logických skupin.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmObject > Objekt > Člen logických skupin.

Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda se má tento objekt zaregistrovat jako komponenta Web serveru

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu.

Tato předkonfigurace je aplikována v PreCfg - Příklady předkonfigurací.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice