Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Plánovač týdenní s výběrem zařízení"

Obraz týdenního plánovače s výběrem zařízení.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Obrazy (PmPanel) / Plánovač".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder, PmRoot, PmPanel nebo PmWorkspace.

 
- Předkonfigurace vytvoří dva objekty typu PmPanel. Hlavní má přednastavený název "ScheduleWeek" a vnořený je nazván "SetAction".
- Hlavní okno "ScheduleWeek" má složený grafický prvek PmiPanel. Do něj jsou vloženy grafický ActiveX objekt PmTable, popisné texty, tlačítka pro přidání a vložení nové konfigurační položky, tlačítko pro úpravu konfigurační položky, tlačítka pro posun v seznamu nahoru a dolů, tlačítko pro načtení a tlačítko pro uložení konfigurace. Vnořené okno obsahuje dvoustavová tlačítka pro volbu dní v týdnu, editační texty s tlačítky pro zadání času, přepínače pro volbu zařízení, akce a parametr akce, tlačítko pro potvrzení konfigurace, tlačítko pro stornování.
- Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz. Aby byla předkonfigurace funkční i na Webu, je nutno objekt typu PmPanel povolit pro Web (v záložce Web server).
 
Předkonfigurace je určena pro plánování akcí v technologii, ve které jsou zařízení s možností samostatného časového plánu k provedení akce. Seznam zařízení je v textové podobě uveden v metodě hlavního obrazu GetDevice. Seznam akcí v metodě GetAction a seznam parametrů akce v metodě GetParam. Jednotlivé řádky tabulky tvoří příkazy zadávané řídícímu systému pro provádění akcí u jednotlivých zařízení v časové závislosti. Pro konverzi z textových hodnot ve vizualizaci do binárních nebo indexových hodnot ŘS a zpět slouží metody ConvertDataArrayToByte a ConvertDataArrayToString. Metody ReadData a SaveData načítají nebo ukládají data do souboru typu csv.
 
Tlačítka Přidat a Vložit otevírají pomocí metody obrazu OpenView okno SetAction ve kterém lze zadat časové údaje zvolit zařízení, název akce a parametr akce. Po potvrzení je přidán nebo vložen nový řádek se zadanými parametry. Tlačítko Upravit otevře stejné modální okno, ve kterém jsou načteny údaje editovaného řádku pro jeho úpravu. Tlačítka se šipkami umožní přesun označeného řádku v pořadí řádků tabulky. Tlačítko Načíst volá metodu ReadData a získané pole hodnot zapíše do řádků a sloupců tabulky. Tlačítko Uložit načte hodnoty z řádků a sloupců tabulky do pole a to předá v parametru metodě SaveData k uložení.
 
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "ScheduleWeek"

Titul obrazuUživatelský název obrazu, které se například objeví:
- v záhlaví okna (pokud je otevřeno mimo pracovní plochu)
- v seznamu obrazů získaných například metodou FindViewers

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PmPanel.Title a PmiRoot.ViewerTitle.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Obraz > Titul obrazu.

OprávněníV této záložce se definují oprávnění pro objekt. Viz Popis záložky Oprávnění.
Člen logických skupinSeznam identifikátorů logických skupin (oddělovač je čárka ','), do nichž objekt patří (je jejich členem), viz Logické skupiny. Výběr logických skupin lze provést v okně Člen logických skupin.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmObject > Objekt > Člen logických skupin.

Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda se má tento objekt zaregistrovat jako komponenta Web serveru

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice