Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Plánovač týdenní s jedním denním numerickým časovým intervalem"

Obraz s numerickým týdenním plánovačem.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Obrazy (PmPanel) / Plánovač".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder, PmRoot, PmPanel nebo PmWorkspace.

 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmPanel s přednastaveným názvem "ScheduleWeek".
- V obraze (implicitně ScheduleWeek) jsou vnořeny do prvku PmiPanel grafické prvky PmiButton, PmiWCombo PmiText a PmiWEdit. Obraz má metody GetTime, ChangeMinute, ReadData, SaveData, ReadDataFromFile a SaveDataToFile. Kde metoda GetTime nastavuje časového mód (letni/zimní). Metodu ChangeMinute používají malá tlačítka se šipkami zajišťujicí pohyb v čase pro editovanou hodnotu. Metoda ReadData je volána z tlačítka pro načtení časových rozsahů uložených ve zvoleném zařízení. V předkonfiguraci poskytuje emulovaná data. Je však určena pro komunikaci se zvoleným zařízením (parametr device) aby v módu (parametr timemode) z něj vyčetla časový rozsah a ten odeslala k zobrazení. Metoda SaveData je opakem metody ReadData. Metoda ReadDataFromFile je volána z tlačítka pro načtení časových rozsahů uložených v souboru pro zvolené zařízeni. Vrátí pole hodnot načtené z příslušného *.csv souboru. Metoda SaveDataToFile je opakem metody ReadDataFromFile.
- Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz. Aby byla předkonfigurace funkční i na Webu, je nutno objekt typu PmPanel povolit pro Web (v záložce Web server).
 
Předkonfigurace okna se složeným grafickým prvkem PmiPanel. Do něj jsou vloženy textové prvky, editační text a malé tlačítka. Dále pak přepínač pro volbu zařízení, přepínač pro načtení letního/zimního módu, tlačítko Load from file pro načtení časových rozsahů uložených v souboru pro zvolené zařízeni, tlačítko Save to file pro uložení časových rozsahů do souboru pro zvolenému zařízeni, tlačítko Load from device pro načtení časových rozsahů uložených ve zvoleném zařízení a tlačítko Save to device pro uložení časových rozsahů do zvoleného zařízení.
 
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "ScheduleWeek"

Titul obrazuUživatelský název obrazu, které se například objeví:
- v záhlaví okna (pokud je otevřeno mimo pracovní plochu)
- v seznamu obrazů získaných například metodou FindViewers

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PmPanel.Title a PmiRoot.ViewerTitle.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Obraz > Titul obrazu.

OprávněníV této záložce se definují oprávnění pro objekt. Viz Popis záložky Oprávnění.
Člen logických skupinSeznam identifikátorů logických skupin (oddělovač je čárka ','), do nichž objekt patří (je jejich členem), viz Logické skupiny. Výběr logických skupin lze provést v okně Člen logických skupin.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmObject > Objekt > Člen logických skupin.

Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda se má tento objekt zaregistrovat jako komponenta Web serveru

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu.

Tato předkonfigurace je aplikována v PreCfg - Příklady předkonfigurací.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice