Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Plánovač týdenní s jedním denním grafickým časovým intervalem"

Obraz s grafickým týdenním plánovačem.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Obrazy (PmPanel) / Plánovač".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder, PmRoot, PmPanel nebo PmWorkspace.

 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmPanel s přednastaveným názvem "ScheduleWeek".
- Předkonfigurace okna s přednastaveným grafickým ActiveX objektem PmTable. Obsahuje tlačítko pro uložení graficky zadáné konfigurace časových rozsahů, přepínač pro načtení letního/zimního módu.
- Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz. Aby byla předkonfigurace funkční i na Webu, je nutno objekt typu PmPanel povolit pro Web (v záložce Web server).
 
V obraze (implicitně ScheduleWeek) jsou umístěny grafické prvky PmiButton, PmiWCombo a dvě PmTable. První tabulka představuje časové rozložení dne v týdnu s půlhodinovými intervaly.

V události onStart tlačítka je volána direktiva skriptu #pragma, která ovlivní lokalizaci textů tabulky. Následně metoda GetTime zjistí časový mód spuštění. A pak ReadData, která vrátí pole hodnot načtené z příslušného *.csv souboru. Toto pole hodnot je skriptově zpracováno do první tabulky v grafické podobě a do druhé v podobě numerické.

 

V události CellClicked první tabulky je řešeno zadávání změn rozsahu požadovaných hodnot.

Událost onButtonUp tlačítka vytvoří pole hodnot z druhé tabulky. Ty pak voláním metody obrazu SaveData odešle ke zpracování a uložení do příslušného *.csv souboru na disku.

Přepínač PmiWCombo v události onDataEditAccept volá metodu ReadData, které předá parametr pro výběr příslušného souboru dat. Vrácené pole zpracuje stejným způsobem jako událost onStart tlačítka.

 
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "ScheduleWeek"

Titul obrazuUživatelský název obrazu, které se například objeví:
- v záhlaví okna (pokud je otevřeno mimo pracovní plochu)
- v seznamu obrazů získaných například metodou FindViewers

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PmPanel.Title a PmiRoot.ViewerTitle.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Obraz > Titul obrazu.

OprávněníV této záložce se definují oprávnění pro objekt. Viz Popis záložky Oprávnění.
Člen logických skupinSeznam identifikátorů logických skupin (oddělovač je čárka ','), do nichž objekt patří (je jejich členem), viz Logické skupiny. Výběr logických skupin lze provést v okně Člen logických skupin.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmObject > Objekt > Člen logických skupin.

Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda se má tento objekt zaregistrovat jako komponenta Web serveru

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu.

Tato předkonfigurace je aplikována v PreCfg - Příklady předkonfigurací.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice