Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Kalkulačka základních matematických operací"

Okno obsahuje kalkulačku základních matematických operací. Vhodné použití pro dotykový display.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Obrazy (PmPanel) / Klávesnice".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder, PmRoot, PmPanel nebo PmWorkspace.

 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmPanel.
- Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
 
K otevření obrazu lze použít metodu OpenView se vstupním parametrem oExtra. Viz Jak pracovat s modálními okny.

V události onPanelStartEnd je načtena vstupní hodnota argumentu do displeje (PmiText). V události onPanelStopEnd po stisku tlačítka OK je hodnota z PmiText vrácena zpět objektu, který metodu OpenView zavolal.

K otevření obrazu je možné také použít metodu OpenView . Po otevření obrazu bude hodnota na displaji ve výchozím stavu (0), ale vypočtenou hodnotu už vrátit nelze.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "Calc"

OprávněníV této záložce se definují oprávnění pro objekt. Viz Popis záložky Oprávnění.
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda se má tento objekt zaregistrovat jako komponenta Web serveru

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu.

Příklad1:
Příklad v syntaxi VBScript:
Otevření předkonfigurovaného okna v obraze z události onButtonUp grafického prvku PmiButton.
Dim oExtra, n
n = 328
Set oExtra = Pm.CreatePmMap()
oExtra.mapSetValueAt "onClose", Pm.CreatePmAction(1, pMe, "ClosePanel")
Převzetí vracené hodnoty v uživatelské metodě ClosePanel s parametry oSystem a oPrivate tohoto grafického prvku.
Dim val
val = oSystem.ReturnValue
If Pm.IsValid(val) Then
  Pm.Debug "CalcValue=" & val
End If
-------------------------
Příklad v syntaxi JavaScript:
Otevření předkonfigurovaného okna v obraze z události onButtonUp grafického prvku PmiButton.
var n = 328;
var oExtra = Pm.CreatePmMap();
oExtra.onClose = Pm.CreatePmAction(1, pMe, "ClosePanel");
pMe.PmPanel.OpenView("/Calc", "target:_blank;modal:1;", "", oExtra);
Převzetí vracené hodnoty v uživatelské metodě ClosePanel s parametry oSystem a oPrivate tohoto grafického prvku.
var val = oSystem.ReturnValue;
  Pm.Debug("CalcValue=" + val);
 
Příklad2:
Otevření předkonfigurovaného okna v obraze z události onButtonUp grafického prvku PmiButton.Otevření obrazu bez vstupní a vrácené hodnoty.
-------------------------
Příklad v syntaxi VBScript:
-------------------------
Příklad v syntaxi JavaScript:
pMe.PmPanel.OpenView("/Calc", "target:_blank;size:250,350;");
 
Tato předkonfigurace je aplikována v PreCfg - Příklady předkonfigurací.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice