Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Průběh funkce - vytvoření, nastavení a prohlížení"

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Obrazy (PmPanel) / Trendy a funkce".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder, PmRoot, PmPanel nebo PmWorkspace.

 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmPanel s přednastaveným názvem "GraphFunction".
- Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
 
Objekt TrendsView má v konfigurátoru Vlastnosti předkonfigurován vzhled a nepřipojený trend. V události onStart je nastaven rozsah stupnice a pomocí AddPoints je vytvořen a zobrazen průběh funkce. Data průběhu jsou získaná voláním metody obrazu LoadFce.
 
V záložce Ax události v události onMouseArea je skript reagující na kliknutí myši na ploše prohlížečky v závisloti na stavu prvku PmiButtonRadio.

Skript umožňuje:

ve stavu 1 přesunout nejbližší bod v x a y směru
ve stavu 2 smazat nejbližší bod
ve stavu 3 přidat bod nový
Přesun bodu je možné realizovat také metodou "DRAG AND DROP". Hodnoty bodů jsou v obou osách zaokrouhlovány s přesností na desetiny nebo na celé jednotky.
 
Přednastavená tlačítka Load fce a Save fce volají příslušné metody obrazu a slouží k načtení nebo uložení hodnot průběhu funkce. Tyto metody je nutno upravit tak, aby navazovaly na sledovanou technologii.
 
Zadavatelé PmiWEdit umožňují editaci jednotlivého bodu v ose x nebo y.
 
Tlačítkem Conversion points se provede nad všemi zobrazenými body několik metod. Výsledek každé z nich se zobrazí v příslušném textovém poli.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "GraphFunction"

Titul obrazuUživatelský název obrazu, které se například objeví:
- v záhlaví okna (pokud je otevřeno mimo pracovní plochu)
- v seznamu obrazů získaných například metodou FindViewers

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PmPanel.Title a PmiRoot.ViewerTitle.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Obraz > Titul obrazu.

OprávněníV této záložce se definují oprávnění pro objekt. Viz Popis záložky Oprávnění.
Člen logických skupinSeznam identifikátorů logických skupin (oddělovač je čárka ','), do nichž objekt patří (je jejich členem), viz Logické skupiny. Výběr logických skupin lze provést v okně Člen logických skupin.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmObject > Objekt > Člen logických skupin.

Minimum rozsahu osy XOsa X - Minimum rozsahu osy X
Maximum rozsahu osy XOsa X - Maximum rozsahu osy X
Minimum rozsahu osy YOsa Y - Minimum rozsahu osy Y
Maximum rozsahu osy YOsa Y - Maximum rozsahu osy Y
Například: 0.01 = na setiny hodnot, 0.1 = desetiny, 0.5 = 5 desetin, 1 = celočíselná, 10 = na celé desítky
Přesnost zadávaných hodnot v ose xNapříklad: 0.01 = na setiny hodnot, 0.1 = desetiny, 0.5 = 5 desetin, 1 = celočíselná, 10 = na celé desítky
Přesnost zadávaných hodnot v ose fx (y)Například: 0.01 = na setiny hodnot, 0.1 = desetiny, 0.5 = 5 desetin, 1 = celočíselná, 10 = na celé desítky
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda se má tento objekt zaregistrovat jako komponenta Web serveru

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu.

PmWeb objektCesta ve stromu objektů k objektu PmWeb, PmWebFolder nebo PmWebLang, do kterého se provede zaregistrování.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Web server > PmWeb objekt.

Identifikátor Web komponentyUrčuje jedinečný identifikátor této Web komponenty. Plná URL adresa k této komponentě pak je například:

"http://NázevPočítače:Port/Identifikátor"

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Web server > Identifikátor Web komponenty.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice