Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Zadavatel časového rozsahu"

Okno obsahuje zadavatel časového rozsahu (čas od - do).
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Obrazy (PmPanel) / Zadavatel datumu a času".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder, PmRoot, PmPanel nebo PmWorkspace.

 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmPanel.
- Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
 
K otevření obrazu lze použít metodu OpenView se vstupním parametrem oExtra. Viz Jak pracovat s modálními okny.

Tlačítka šipek (typu PmiButton) v události onButtonUp umožňují změny v zadavateli času (PmiWEdit).

V události onPanelStartEnd jsou načteny vstupní hodnoty argumentu do jednotlivých PmiWEdit prvků. V události onPanelStopEnd jsou hodnoty z PmiWEdit sloučeny do proměnné. Proměnná je vrácena zpět objektu, který metodu OpenView zavolal.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "SetTimeFromTo"

OprávněníV této záložce se definují oprávnění pro objekt. Viz Popis záložky Oprávnění.
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda se má tento objekt zaregistrovat jako komponenta Web serveru

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu.

Příklad:
Vstupní hodnoty pole (čas t1, t2) budou zobrazeny v grafických prvcích okna. Do proměnné aVal bude vráceno pole editovaných hodnot.
-------------------------
Příklad v syntaxi VBScript:
Otevření předkonfigurovaného okna v obraze z události onButtonUp grafického prvku PmiButton.
Dim oExtra, aTime, t1, t2
t1 = Time
t2 = TimeSerial(Hour(Time) + 1, 0, 0)
aTime = Array(t1,t2)
Set oExtra = Pm.CreatePmMap()
oExtra.mapSetValueAt "Arguments", aTime
oExtra.mapSetValueAt "onClose", Pm.CreatePmAction(1, pMe, "ClosePanel")
pMe.PmPanel.OpenView "/SetTimeFromTo", "target:_blank;modal:1;", "", oExtra
Převzetí vracené hodnoty v uživatelské metodě ClosePanel s parametry oSystem a oPrivate tohoto grafického prvku.
Dim aVal
aVal = oSystem.ReturnValue
If Pm.IsValid(aVal) Then
  Pm.Debug "time1=" & aVal(0)
  Pm.Debug "time2=" & aVal(1)
End If
-------------------------
Příklad v syntaxi JavaScript:
Otevření předkonfigurovaného okna v obraze z události onButtonUp grafického prvku PmiButton.
t2.SetHour(t2.GetHour() + 1, t2.GetMinute(), t2.GetSecond());
aTime.SetItem(t1.GetValue(), 0);
aTime.SetItem(t2.GetValue(), 1);
var oExtra = Pm.CreatePmMap();
oExtra.onClose = Pm.CreatePmAction(1, pMe, "ClosePanel");
pMe.PmPanel.OpenView("/SetTimeFromTo", "target:_blank;modal:1;", "", oExtra);
Převzetí vracené hodnoty v uživatelské metodě ClosePanel s parametry oSystem a oPrivate tohoto grafického prvku.
var aVal = oSystem.ReturnValue;
if(Pm.IsValid(aVal))
{
  Pm.Debug("time1=" + aVal.GetItem(0).Format("%H:%M:%S"));
  Pm.Debug("time2=" + aVal.GetItem(1).Format("%H:%M:%S"));
}
 
Tato předkonfigurace je aplikována v PreCfg - Příklady předkonfigurací.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice