Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Výběr barvy z palety"

Okno pro výběr barvy
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Obrazy (PmPanel) / Zadavatel barvy".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder, PmRoot, PmPanel nebo PmWorkspace.

 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmPanel.
- Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
 
K otevření obrazu lze použít metodu OpenView bez nutnosti zadat vstupní parametr.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "SelectColor"

OprávněníV této záložce se definují oprávnění pro objekt. Viz Popis záložky Oprávnění.
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda se má tento objekt zaregistrovat jako komponenta Web serveru

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu.

Příklad:
Do proměnné sColor bude vrácena RGB string výstupní hodnota okna.
-------------------------
Příklad v syntaxi VBScript:
Otevření předkonfigurovaného okna v obraze z události onButtonUp grafického prvku PmiButton.
Dim oExtra
Set oExtra = Pm.CreatePmMap()
oExtra.mapSetValueAt "onClose", Pm.CreatePmAction(1, pMe, "ClosePanel")
pMe.PmPanel.OpenView "/SelectColor", "target:_blank;modal:1;", "", oExtra
Převzetí vracené hodnoty v uživatelské metodě ClosePanel s parametry oSystem a oPrivate tohoto grafického prvku.
Dim sColor
sColor = oSystem.ReturnValue
If Pm.IsValid(sColor) Then
  Pm.Debug "Color=" & sColor
End If
-------------------------
Příklad v syntaxi JavaScript:
Otevření předkonfigurovaného okna v obraze z události onButtonUp grafického prvku PmiButton.
var oExtra = Pm.CreatePmMap();
oExtra.onClose = Pm.CreatePmAction(1, pMe, "ClosePanel");
pMe.PmPanel.OpenView("/SelectColor", "target:_blank;modal:1;", "", oExtra);
Převzetí vracené hodnoty v uživatelské metodě ClosePanel s parametry oSystem a oPrivate tohoto grafického prvku.
var sColor = oSystem.ReturnValue;
if(Pm.IsValid(sColor))
  Pm.Debug("Color=" + sColor);
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice