Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Okno časového průběhu (ProgressTime)"

Obraz na požadovanou dobu odpočitává sekundy od svého otevření. Pak je zavřen. Typickým použitím této předkonfigurace může být zobrazení prodlevy při komunikaci s jiným zařízením.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Obrazy (PmPanel) / Ukazatel průběhu (Progress)".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmFolder s podobjekty PmPanel a PmSequencer.
- Předkonfigurace není vytvořena tak aby fungovala jako Web obraz.
 
Spuštění lze vyvolat metodou Start objektu PmFolder. Metoda zařadí do objektu PmSequencer požadavek na otevření obrazu. Obraz se otevře až po uplynutí doby určené v proměnné nStartDelay.

Před uplynutím této doby může být požadavek kvitován voláním metody Stop. Není-li požadavek kvitován, obraz je otevřen až do doby určené v proměnné nMaxSec. Kdykoliv však může být voláním metody Stop předčasně uzavřen.

V metodě Start jsou proměnné:
- nStartDelay počet sekund do otevření obrazu
- nMaxSec počet sekund po který má být obraz otevřen (nekonečno=-1).
- sText popisný text obrazu
- sTitle text záhlaví okna.
 
V praxi bude metoda Start volána tehdy, když se spouští nějaký proces u kterého se předpokládá, že může nastat prodleva při jeho vykonání. Metoda Stop se volá tehdy, když je proces úspěšně nebo neúspěšně ukončen.

Pro testy a názornost je možné skripty umístit do události PmKey.onKeyUp.

(Složka překonfigurace (typu PmFolder) je nazvána ProgressTime a je umístěna v PmRoot aplikace.)

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "ProgressTime"

OprávněníV této záložce se definují oprávnění pro objekt. Viz Popis záložky Oprávnění.
Text pro průběhZobrazovaný text průběhu
Příklad1:
Příklad volání metody Start.
pMe.Pm("/ProgressTime").Methods.Start
Příklad2:
Příklad volání metody Stop.
pMe.Pm("/ProgressTime").Methods.Stop
 
Tato předkonfigurace je aplikována v PreCfg - Příklady předkonfigurací.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice