Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Obecné modální okno"

Obecné modální okno pro snadné doplnění zadavatelů.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Obrazy (PmPanel) / Obecný zadavatel".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder, PmRoot, PmPanel nebo PmWorkspace.

 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmPanel.
- Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
 
K otevření obrazu lze použít metodu OpenView se vstupním parametrem oExtra. Viz Jak pracovat s modálními okny. Pro ukázku obsahuje obraz zadavatele PmiWCombo, PmiWCheck, PmiWEdit a PmiButton.

V tlačítku OK (PmiButton) v události onStart jsou načteny vstupní hodnoty argumentu do jednotlivých prvků. V události onButtonUp jsou hodnoty z prvků sloučeny do pole a vráceny zpět objektu, který metodu OpenView zavolal.

 
Předkonfigurace obecného modálního okna které lze pak snadno doplnit o další potřebné zadavatele.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "ModalDlg"

OprávněníV této záložce se definují oprávnění pro objekt. Viz Popis záložky Oprávnění.
Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda se má tento objekt zaregistrovat jako komponenta Web serveru

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu.

Příklad:
Vstupní hodnoty z pole val0, val1, val2 budou zobrazeny v grafických prvcích okna. Pro prvek PmiWCombo bude odeslán index (val0), pro prvek PmiWCheck hodnota typu Boolean (val1) a pro prvek PmiWEdit hodnota typu String (val2). Do proměnné aResult bude vráceno pole editovaných hodnot.
-------------------------
Příklad v syntaxi VBScript:
Otevření předkonfigurovaného okna v obraze z události onButtonUp grafického prvku PmiButton.
Dim oExtra, val0, val1, val2
val0 = 2
val1 = true
val2 = "Promotic"
Set oExtra = Pm.CreatePmMap()
oExtra.mapSetValueAt "Arguments", Array(val0,val1,val2)
oExtra.mapSetValueAt "onClose", Pm.CreatePmAction(1, pMe, "ClosePanel")
pMe.PmPanel.OpenView "/ModalDlg", "target:_blank;modal:1;", "", oExtra
Převzetí vracené hodnoty v uživatelské metodě ClosePanel s parametry oSystem a oPrivate tohoto grafického prvku.
Dim aVal
aVal = oSystem.ReturnValue
If Pm.IsValid(aVal) Then
  Dim val0, val1, val2
  val0 = aVal(0)
  val1 = aVal(1)
  val2 = aVal(2)
  Pm.Debug "val0=" & val0 & ", val1=" & val1 & ", val2=" & val2
End If
-------------------------
Příklad v syntaxi JavaScript:
Otevření předkonfigurovaného okna v obraze z události onButtonUp grafického prvku PmiButton.
arr.SetItem(2, 0);
arr.SetItem(-1, 1);
arr.SetItem("Promotic", 2);
var oExtra = Pm.CreatePmMap();
oExtra.onClose = Pm.CreatePmAction(1, pMe, "ClosePanel");
pMe.PmPanel.OpenView("/ModalDlg", "target:_blank;modal:1;", "", oExtra);
Převzetí vracené hodnoty v uživatelské metodě ClosePanel s parametry oSystem a oPrivate tohoto grafického prvku.
var aVal = oSystem.ReturnValue;
if(Pm.IsValid(aVal))
{
  var val0 = aVal.GetItem(0);
  var val1 = aVal.GetItem(1);
  var val2 = aVal.GetItem(2);
  Pm.Debug("val0=" + val0 + ", val1=" + val1 + ", val2=" + val2);
}
 
Tato předkonfigurace je aplikována v PreCfg - Příklady předkonfigurací.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice