Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace ve skupině "Regulátory"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Technologie".
Seznam předkonfigurací:
- PID regulátor: Varianta PID regulace pro pomalou soustavu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice