Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace ve skupině "Trendy a funkce"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Obrazy (PmPanel)".
Seznam předkonfigurací:
- Prohlížečka trendů: Obraz s prohlížečkou trendů a konfiguračními tlačítky.
- Průběh funkce - prohlížení: Obraz zobrazující průběh funkce
- Průběh funkce - vytvoření, nastavení a prohlížení: Obraz s prohlížečkou trendů nakonfigurovanou pro grafické nastavení průběhu funkce.
- Data v lineárním grafu a histogramu: Obraz zobrazující data v lineárním grafu a v histogramu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice