Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace ve skupině "Správa uživatelů"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Obrazy (PmPanel)".
Seznam předkonfigurací:
- Runtimová správa uživatelů: Administrátorská správa uživatelů za běhu aplikace. Uživatelé s nastavenými právy jsou ukládáni do csv souboru a následně do paměti aplikace.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice