Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace ve skupině "Základní"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu).
 
Umožňuje vytvořit PROMOTIC objekt ve výchozím nastavení.
Seznam předkonfigurací:
- PmPanel - Uživatelská grafika: Vytvoří objekt typu PmPanel.
- PmWorkspace - Pracovní plocha: Vytvoří pracovní plochu (objekt PmWorkspace) bez jakýchkoli dodatečných oken a nastavení.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice