Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace ve skupině "Základní"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu).
 
Umožňuje vytvořit PROMOTIC objekt ve výchozím nastavení.
Seznam předkonfigurací:
- PmWebDir - Web přístup ke složce na disku s jeho soubory: Vytvoří objekt typu PmWebDir.
- PmWebInfo - Web INFO systém: Vytvoří objekt typu PmWebInfo.
- PmWebFolder - Web složka: obecná nebo pro systém alarmů/eventů/trendů: Vytvoří objekt typu PmWebFolder.
- PmWebLang - Web jazykové verze: Vytvoří objekt typu PmWebLang.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice