Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace ve skupině "Podobjekty objektu PmPanel"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu).
 
Umožňuje vytvořit PROMOTIC objekt ve výchozím nastavení.
Seznam předkonfigurací:
- Základní: Vytvoření PROMOTIC objektu se základním přednastavením.
- Obrazy (PmPanel): Vytvoření jednoho nebo skupiny objektů speciálního určení
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice