Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace ve skupině "Prohlížečky"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Rozhraní tabulek dat".
Seznam předkonfigurací:
- Obraz s tabulkovým editovatelným prohlížečem objetu PmData: Vytvoří objekt PmPanel s tabulkovým editovatelným prohlížečem objetu PmData.
- Obraz s tabulkovým a trendovým editovatelným prohlížečem objetu PmData: Vytvoří objekt PmPanel s trendovým a tabulkovým editovatelným prohlížečem objetu PmData.
- Obraz s tabulkovým editovatelným prohlížečem zdroje dat: Vytvoří objekt PmPanel s tabulkovým editovatelným prohlížečem zdroje dat.
- Obraz s prohlížečem textu nebo obsahu textových souborů: Vytvoří objekt PmPanel s editovatelným prohlížečem textu PmiWEdit.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice