Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace ve skupině "Zdroje dat"

Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Rozhraní tabulek dat".
Seznam předkonfigurací:
- PmAdo - ADO databáze: Vytvoří objekt PmAdo.
- Datový zdroj PmDataTable: Objekty PmDataTable a PmFolder s metodami pracovního rozhraní.
- Datové zdroje CSV soubory: Vytvoří objekt PmFolder s metodami rozhraní pro práci s CSV soubory.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice