Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace ve skupině "Základní"

Tento seznam předkonfigurací se otevře při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu).
 
Umožňuje vytvořit PROMOTIC objekt ve výchozím nastavení.
Seznam předkonfigurací:
- PmFolder - Složka: Vytvoří objekt typu PmFolder.
- PmData - Data: Vytvoří objekt typu PmData.
- PmDataTable - Tabulka dat: Vytvoří objekt typu PmDataTable.
- PmPanel - Uživatelská grafika: Vytvoří objekt typu PmPanel.
- PmReport - Sestava: Vytvoří objekt typu PmReport.
- PmTimer - Časovač: Vytvoří objekt typu PmTimer.
- PmSequencer - Sekvenční zpracování: Vytvoří objekt typu PmSequencer.
- PmKey - Klávesa: Vytvoří objekt typu PmKey.
- PmTrend - Skupina trendů: Vytvoří objekt PmTrend.
- PmAlarmEvent - alarmní skupina: Vytvoří objekt PmAlarmEvent se skupinou přednastavenou na Alarmy.
- PmAlarmEvent - eventová skupina: Vytvoří objekt PmAlarmEvent se skupinou přednastavenou na Eventy.
- PmAdo - ADO databáze: Vytvoří objekt PmAdo.
- PmPrototype - Prototyp: Vytvoří objekt typu PmPrototype.
- PmInstance - Instance: Vytvoří objekt typu PmInstance.
- PmComm - Komunikace: Vytvoří nakonfigurovaný objekt PmComm nebo komplexnější předkonfiguraci více objektů.
- PmModem - Modem: Vytvoří objekt typu PmModem.
- PmOpcClient - OPC klient: Vytvoří objekt typu PmOpcClient.
- PmWeb - Web server: Vytvoří objekt typu PmWeb.
- PmActiveX - ActiveX: Vytvoří objekt typu PmActiveX.
- PmPrinter - Tiskárna: Vytvoří objekt typu PmPrinter.
- PmDll - Dll: Vytvoří objekt typu PmDll.
- PmWorkspace - Pracovní plocha: Vytvoří pracovní plochu (objekt PmWorkspace) bez jakýchkoli dodatečných oken a nastavení.

Následující objekty jsou zastaralé:
- PmNumber - Číslo: Vytvoří objekt typu PmNumber.
- PmString - Řetězec: Vytvoří objekt typu PmString.
 
Objekty ve kterých lze založit některé typy podobjektů:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice