Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Obraz s tabulkovým editovatelným prohlížečem zdroje dat"

Vytvoří objekt PmPanel s tabulkovým editovatelným prohlížečem zdroje dat.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Rozhraní tabulek dat / Prohlížečky".
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "ViewerDataTable".

Povolit jako Web komponentuUrčuje, zda se má tento objekt zaregistrovat jako komponenta Web serveru

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Web server > Povolit jako Web komponentu.

Titul obrazuUživatelský název obrazu, které se například objeví:
- v záhlaví okna (pokud je otevřeno mimo pracovní plochu)
- v seznamu obrazů získaných například metodou FindViewers

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti PmPanel.Title a PmiRoot.ViewerTitle.

Pro zadání lze použít Makro výraz ($.text ..) (vyhodnocuje se při otevírání okna).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmPanel > Obraz > Titul obrazu.

OprávněníV této záložce se definují oprávnění pro objekt. Viz Popis záložky Oprávnění.
Člen logických skupinSeznam identifikátorů logických skupin (oddělovač je čárka ','), do nichž objekt patří (je jejich členem), viz Logické skupiny. Výběr logických skupin lze provést v okně Člen logických skupin.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmObject > Objekt > Člen logických skupin.

Název tabulky databázeNázev tabulky databáze nebo souboru databáze
Cesta k objektu zdroje datRelativní nebo absolutní cesta k objektu zdroje dat. Objekt zdroje dat musí mít příslušné metody pro práci se zdrojovými daty.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmObject > Objekt > Parametry PROMOTIC objektu.

Nastavení prohlížečky podle zdroje datImplicitní nastavení ovládacích prvků bude převzato z datového zdroje, jinak nastaveno manuálně.
Povolit - přidat řádekv rozhraní prohlížečky umožní volbu přidat řádek
Ne
Ano
Povolit - smazat řádekv rozhraní prohlížečky umožní volbu smazat řádek
Ne
Ano
Povolit - editaci řádkuv rozhraní prohlížečky umožní volbu editace aktivního řádku
Ne
Ano
Volba technologie ukládání záznamův rozhraní prohlížečky nastaví způsob, jakým se budou jednotlivé záznamy ukládat do tabulky databáze
bez editace - Jen pro čtení
po řádcích (přednastaveno) - Řádková editace s okamžitám zápisem do tabulky databáze
celý obsah - Editace pouze v prohlížečce. Uložení do tabulky databáze proběhne ve dvou krocích 1) smazání všech záznamů 2) vytvoření záznamů nových
po buňkách - Editace po buňkách s okamžitým zápisem do tabulky databáze
Povolit - vytvoření nové tabulkyv rozhraní prohlížečky umožní volbu vytvořit tabulku
Ne
Ano
Povolit - odstranění tabulkyv rozhraní prohlížečky umožní volbu odstranění tabulky
Ne
Ano
Otevření prohlížečky v události onButtonUp tlačítka:
pMe.PmPanel.OpenView "./ViewerDataTable", "target:main;"
Otevření prohlížečky s nastavením ovládání editačních tlačítek tabulky zdroje dat.:
Pomocí těchto parametrů, lze v prohlížečce změnit způsob ovládání tabulky zdroje dat. Ten je ve Zdroji tabulkových dat implicitně nastaven v metodě DtiOper v sekci "GetFunc".
pMe.PmPanel.OpenView "./ViewerDataTable", "target:main;", "par:AddRow=1;par:DeleteRow=0;par:EditRow=1;par:SaveMode=row;"
Otevření prohlížečky s nastavením cesty ke zdoji dat, se jménem otevírané tabulky a ovládáním editačních tlačítek.:
Pomocí těchto parametrů, lze v prohlížečce změnit způsob ovládání tabulky zdroje dat. Ten je ve Zdroji tabulkových dat implicitně nastaven v metodě DtiOper v sekci "GetFunc".
pMe.PmPanel.OpenView "./ViewerDataTable", "target:main;", "par:SourceId=MyTable;par:DtiPath=/DBase/PmAdo;par:AddRow=1;par:DeleteRow=1; par:EditRow=1;par:SaveMode=row;par:CreateTable=0;par:RemoveTable=0;"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice