Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Datový zdroj PmDataTable"

Objekty PmDataTable a PmFolder s metodami pracovního rozhraní.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Rozhraní tabulek dat / Zdroje dat".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "DataTable".

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice