Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "Datové zdroje CSV soubory"

Vytvoří objekt PmFolder s metodami rozhraní pro práci s CSV soubory.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Rozhraní tabulek dat / Zdroje dat".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "CsvDataSource".

Záhlaví je součástí zdroje datZáhlaví sloupců je součástí zdroje dat Viz FileCsvRead
Ano
Ne
Oddělovačem zdroje dat jeViz FileCsvRead
čárka
středník
tabelátor
mezera
Neprovádět transformaci řádků za sloupceViz FileCsvRead
Ano
Ne
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice