Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmSNMP - Papouch měřič teploty a vlhkosti TH2E (Komunikace protokolem SNMP) - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikačního ovladače PmSNMP - Ovladač pro komunikaci protokolem SNMP
 
Viz také Komunikace s měřiči firmy Papouch (Česká republika).
 
Zařízení je nutno nastavit TCP-IP adresu platnou pro síť, na které bude provozováno. Způsob nastavení je popsán v dokumentaci výrobce.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / SNMP komunikační protokol".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmFolder obsahující objekt PmComm s podobjektem PmCommData a dále objekty: PmPanel, PmData, PmTrend.
- Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
- Obraz je určen k testování komunikace a pro její funkčnost není nutný.
 
V objektu PmComm nazvaném Comm jsou nastaveny parametry komunikace (Síťová adresa, ...).

Objekt PmCommData nazvaný data má v záložce Parametry definovány Speciální parametry (viz PmSNMP - Ovladač pro komunikaci protokolem SNMP). V záložce Data jsou položky importovány pomocí datového rozšíření položek definovaných v objektu PmData (viz ExtComm). Jednotlivá Data svou strukturou, pojmenováním a poznámkou odpovídají zvolenému typu zařízení.

 
Objekt PmTrend nazvaný Trend má v konfigurátoru Typ uložení nastaveno ukládání trendovaných veličin do Database dBase backups. Datové položky pro objekt PmTrend jsou definovány v objektu PmData pomocí ExtTrend.
 
Objekt PmPanel obsahuje ActiveX prohlížečku trendů TrendsView a PmTable. Dále grafické prvky PmiButton pro nastavení a ovládání prohlížečky a grafické prvky PmiText s popisnými texty a s hodnotami zobrazujícími aktuální stav měření.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "CommTH2E"

OprávněníV této záložce se definují oprávnění pro objekt. Viz Popis záložky Oprávnění.
Síťová adresaSíťová adresa, ke které bude komunikace připojená. Adresu lze zadávat IP adresou (např. 192.168.0.15) nebo jménem počítače (např. server11).

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Síťová adresa
Uzavřít spojení po každém přenosuTato volba nastaví současně tyto dva konfigurátory:

Připojit až při prvním přenosu. Viz: PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Připojit až při prvním přenosu

Uzavřít spojení po každém přenosu. Viz: PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Uzavřít spojení po každém přenosu

Obnovovací perioda komunikace [ms]Časová perioda v milisekundách s jakou bude PROMOTIC aplikace po komunikaci číst aktuální data. Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmCommData > Parametry > Obnovovací perioda komunikace [ms]
Perioda automatického ukládání [s]Perioda v sekundách. Vždy po uplynutí této periody je interně vyvolána metoda Run, která nejprve vyvolá událost onAddRecord a pak uchová všechny aktuální hodnoty veličin ze záložky Data.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmTrend > Trend > Perioda automatického ukládání [s].

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice