Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmSBUS - Minimální sestava objektu PmComm"

Konfigurace komunikačního ovladače PmSBUS - Ovladač pro komunikaci s PLC SAIA a DIGIControl protokolem S-BUS/S-BUS+
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / S-BUS protokol (SAIA, DIGIControl)".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
Předkonfigurace pro Ethernet nebo pro sériovou linku.

Vzniklé nastavení připojení je obvykle okamžitě funkční. V opačném případě je nutné zjistit parametry připojení z dokumentace výrobce zařízení a také v dokumentaci: PmSBUS - Ovladač pro komunikaci s PLC SAIA a DIGIControl protokolem S-BUS/S-BUS+.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "Comm"

Typ komunikace
Síťová TCP/IP komunikace (přednastaveno)
Sériová komunikace
Síťová adresaSíťová adresa, ke které bude komunikace připojená. Adresu lze zadávat IP adresou (např. 192.168.0.15) nebo jménem počítače (např. server11).

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Síťová adresa
Uzavřít spojení po každém přenosuTato volba nastaví současně tyto dva konfigurátory:

Připojit až při prvním přenosu. Viz: PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Připojit až při prvním přenosu

Uzavřít spojení po každém přenosu. Viz: PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Uzavřít spojení po každém přenosu

Sériový portVýběr komunikačního sériového portu.

Hodnotu lze změnit metodou OpenPort. Hodnotu lze zjistit metodou GetProtParam(""SerPort"").

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů sériové linky > Sériový port.

Nenastaveno - Při spuštění aplikace se objekt nepřipojuje k žádnému portu a sériový port lze následně vybrat dynamicky algoritmem (metodou PmComm.OpenPort).
Modem - Objekt je určen pro přenos dat přes vytáčenou telefonní linku (přes objekt PmModem). Sériový port je přidělen metodou PmModem.SetPmComm nebo konfigurátorem PmComm objekt v objektu PmModem.
COM1, COM2,..,COM66 - Při spuštění aplikace je otevřen specifikovaný sériový port. V OS Windows musí být tento port správně nakonfigurován a přístupný (nesmí ho nikdo jiný využívat).

Pro sériovou linku musí každý objekt PmComm mít nastavený jiný komunikační port. Například když jeden PmComm komunikuje přes COM1, pak další PmComm může komunikovat například přes COM2 (COM3,..) ale nesmí komunikovat přes COM1.

Komunikační rychlost(Baud rate) Výběr komunikační rychlosti v baudech (bps, bit per second).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti BaudRate.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů sériové linky > Rychlost

110
300
600
1200
2400
4800
9600
14400
19200
38400
57600
115200
128000
256000
Typ dat protokoluViz: Typ dat protokolu

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Parametry > Parametry protokolu.

Stejná data jak pro sériovou linku
SAIA S-BUS in UDP-frame
DIGIControl S-BUS TBETH protocol
Číslo TCP/UDP portuČíslo Ethernet portu pro danou komunikaci. Pro komunikaci aplikace PROMOTIC s automatem je obvykle toto číslo nastaveno natvrdo v automatu a aplikace PROMOTIC zde musí mít stejnou hodnotu (viz poznámka níže).
5050 - SBUS in UDP-frame pro PLC SAIA
5556 - pro PLC DIGIControl
5558 - pro PLC DIGIControl

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Číslo TCP/UDP portu

Mód přenosuViz: Mód přenosu

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Parametry > Parametry protokolu.

1: Parity
2: Data
SBUS adresa této aplikacePro typ dat "DIGIControl S-BUS TBETH protocol"
Obnovovací perioda komunikace [ms]Časová perioda v milisekundách s jakou bude PROMOTIC aplikace po komunikaci číst aktuální data. Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmCommData > Parametry > Obnovovací perioda komunikace [ms]
Přednastavená adresa PLCZde zadanou adresu lze využít při zadávání konfigurátoru ItemID u proměnných v tomto objektu (tzn. u proměnných v záložce Data nebo v datových rozšířeních ExtComm). Adresu lze zadat v ItemID:
- buď například dev1... - pak se hodnota proměnné bude načítat z PLC s adresou 1.
- nebo devD... - znak "D" zde znamená default, a znamená to, že adresa se přebere z tohoto konfigurátoru.

Tento parametr lze za běhu aplikace změnit a přečíst ve skriptu pomocí metod: SetSpecParam("SlaveAddr") a GetSpecParam("SlaveAddr").

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmCommData > Parametry > Speciální parametry > Přednastavená adresa PLC

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice