Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmS7 - Simatic S7-1200 Ethernet - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikačního ovladače PmS7 - Ovladač pro komunikaci protokolem S7-TCP/IP
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / S7 komunikační protokol".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný komunikační objekt PmComm a data pro požadovaný počet analogových a digitálních vstupů a výstupů. Možné je vytvořit také sadu ukazkových dat. Dále vytvoří obraz se složenými grafickými prvky pro zobrazení jejich stavu. To umožní definovat požadovaný počet pro konkrétní připojené zařízení.
 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmFolder obsahující objekt PmComm s podobjektem PmCommData a dále objekty: PmPanel, PmData.
- Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
- Obraz je určen k testování komunikace a pro její funkčnost není nutný.
 
V objektu PmComm nazvaném Comm jsou nastaveny parametry komunikace (Síťová adresa, ...). V objektu PmData jsou definována požadovaná data, která jsou pomocí ExtComm napojena na objekt PmCommData.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat prázdný řetězec, diakritiku, mezery a jako první znak nesmí být čislo.

Přednastaveno: "S7_1200"

Síťová adresaSíťová adresa, ke které bude komunikace připojená. Adresu lze zadávat IP adresou (např. 192.168.0.15) nebo jménem počítače (např. server11).

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Síťová adresa
Obnovovací perioda komunikace [ms]Časová perioda v milisekundách s jakou bude PROMOTIC aplikace po komunikaci číst aktuální data. Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmCommData > Parametry > Obnovovací perioda komunikace [ms]
Počet digitálních vstupůMožnost zadat počet podle typu zařízení
Počet digitálních výstupůMožnost zadat počet podle typu zařízení
Počet analogových vstupůMožnost zadat počet podle typu zařízení
Příklady dalších M (Memory) a DB (Data Block) datVznikne sada testovacích dat
Název obrazuZobrazeno v nadpisu a titulu obrazu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice