Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmS7 - Minimální sestava objektu PmComm"

Konfigurace komunikačního ovladače PmS7 - Ovladač pro komunikaci protokolem S7-TCP/IP
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / S7 komunikační protokol" a " / Komunikace / Siemens Simatic PLC"

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 

Vzniklé nastavení připojení je obvykle okamžitě funkční. V opačném případě je nutné zjistit parametry připojení z dokumentace výrobce zařízení a také v dokumentaci: PmS7 - Ovladač pro komunikaci protokolem S7-TCP/IP.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "Comm"

Síťová adresaSíťová adresa, ke které bude komunikace připojená. Adresu lze zadávat IP adresou (např. 192.168.0.15) nebo jménem počítače (např. server11).

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Síťová adresa
Obnovovací perioda komunikace [ms]Časová perioda v milisekundách s jakou bude PROMOTIC aplikace po komunikaci číst aktuální data. Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmCommData > Parametry > Obnovovací perioda komunikace [ms]
Rack(0-7) Určuje číslo rack-u na kterém je umístěn procesor, se kterým se požaduje komunikovat. Většinou je hodnota 0.
CPU Slot(0-31) Určuje číslo slot-u na kterém je umístěn CPU procesor, se kterým se požaduje komunikovat. (Upozornění: NENÍ to slot komunikační karty!)
- Často je hodnota 2.
- Pro zabudovaná Ethernet rozhraní (např. S7-1200, CPU1512SP ..) je hodnota 1.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice