Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmNET0 - Minimální sestava objektu PmComm"

Konfigurace komunikačního ovladače PmNET0 - Ovladač pro komunikaci PROMOTIC protokolem NET0
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / NET0 komunikační protokol".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
Předkonfigurace pro sériovou linku.

Vzniklé nastavení připojení je obvykle okamžitě funkční. V opačném případě je nutné zjistit parametry připojení z dokumentace výrobce zařízení a také v dokumentaci: PmNET0 - Ovladač pro komunikaci PROMOTIC protokolem NET0.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat prázdný řetězec, diakritiku, mezery a jako první znak nesmí být čislo.

Přednastaveno: "Comm"

Sériový portVýběr komunikačního sériového portu.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů sériové linky > Sériový port.

Nenastaveno - Při spuštění aplikace se objekt nepřipojuje k žádnému portu a sériový port lze následně vybrat dynamicky algoritmem (metodou PmComm.OpenPort).
Modem - Objekt je určen pro přenos dat přes vytáčenou telefonní linku (přes objekt PmModem). Sériový port je přidělen metodou PmModem.SetPmComm nebo konfigurátorem PmComm objekt v objektu PmModem.
COM1, COM2,..,COM66 - Při spuštění aplikace je otevřen specifikovaný sériový port. V OS Windows musí být tento port správně nakonfigurován a přístupný (nesmí ho nikdo jiný využívat).

Pro sériovou linku musí každý objekt PmComm mít nastavený jiný komunikační port. Například když jeden PmComm komunikuje přes COM1, pak další PmComm může komunikovat například přes COM2 (COM3,..) ale nesmí komunikovat přes COM1.

Komunikační rychlost(Baud rate) Výběr komunikační rychlosti v baudech (bps, bit per second).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti BaudRate.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů sériové linky > Rychlost

110
300
600
1200
2400
4800
9600
14400
19200
38400
57600
115200
128000
256000
ParitaVýběr parity. Nutno vybrat hodnotu vhodnou pro zařízení, se kterým je komunikováno.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Parity.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů sériové linky > Parita

NO (žádná)
ODD (lichá)
EVEN (sudá)
Počet stopbitůVýběr počtu stopbitů. Nutno vybrat hodnotu vhodnou pro zařízení, se kterým je komunikováno.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti StopBits.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů sériové linky > Počet stopbitů

1 stopbit
1.5 stopbitu
2 stopbity
Číslo tohoto počítače (ncp)

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Parametry > Parametry protokolu

Číslo protějšího počítače (ncp)

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmCommMsg > Parametry > Parametry zprávy

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice