Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmModbusMr - Papouch AD4ETH (Modbus TCP/IP) - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Komunikace protokolem Modbus TCP/IP se zařízením AD4ETH

Viz také Komunikace s měřiči firmy Papouch (Česká republika).

 
Zařízení musí obsahovat komunikační protokol Modbus (dodává se také s protokolem SNMP). Zařízení je nutno nastavit TCP-IP adresu platnou pro síť, na které bude provozováno. Způsob nastavení je popsán v dokumentaci výrobce.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / Modbus komunikační protokol".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmFolder obsahující objekt PmComm s podobjektem PmCommData a dále objekty: PmPanel, PmData.
- Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
- Obraz je určen k testování komunikace a pro její funkčnost není nutný.
 
V objektu PmComm nazvaném Comm jsou nastaveny parametry komunikace (Síťová adresa, ...).

Objekt PmCommData nazvaný data má v záložce Parametry definovány Speciální parametry (viz PmModbusMr - Ovladač pro komunikaci protokolem Modbus Master). V záložce Data jsou položky importovány pomocí datového rozšíření položek definovaných v objektu PmData (viz ExtComm).

 
V pravé části obrazu je legenda, která barevně popisuje platný stav analogových vstupů. V levé části jsou složené grafické prvky PmiPanel. Společné pro tyto prvky je to, že obsahují shodný parametr dinx. Ten určuje index (pořadí) pro napojení vložených prvků na data. Vložené prvky podle svého určení zobrazují hodnoty, název a barevně stav dat přicházejících z komunikace.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "CommAD4ETH"

Síťová adresaSíťová adresa, ke které bude komunikace připojená. Adresu lze zadávat IP adresou (např. 192.168.0.15) nebo jménem počítače (např. server11).

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Síťová adresa
Uzavřít spojení po každém přenosuTato volba nastaví současně tyto dva konfigurátory:

Připojit až při prvním přenosu. Viz: PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Připojit až při prvním přenosu

Uzavřít spojení po každém přenosu. Viz: PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Uzavřít spojení po každém přenosu

Obnovovací perioda komunikace [ms]Časová perioda v milisekundách s jakou bude PROMOTIC aplikace po komunikaci číst aktuální data. Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmCommData > Parametry > Obnovovací perioda komunikace [ms]
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice