Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmModbusMr - AMiT moduly DMM (Modbus RTU) - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Komunikace protokolem Modbus RTU s IO moduly AMiT řady DMM. Viz Komunikace s IO moduly firmy AMiT.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / Modbus komunikační protokol".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný komunikační objekt PmComm a data pro požadovaný počet analogových a digitálních vstupů a výstupů. Dále vytvoří obraz se složenými grafickými prvky pro zobrazení jejich stavu. To umožní definovat požadovaný počet pro konkrétní připojené zařízení.
 
Předkonfigurace je vytvořena pro sériovou linku Modbus RTU. Moduly používají pro komunikaci sběrnici RS485. Je nutno zkontrolovat parametry komunikace (nastavení adresy zařízení, číslo portu, bitová rychlost, parita, ...). Postup nastavení na modulech popisuje výrobce ve své dokumentaci. Nastavení parametrů komunikace v PROMOTIC aplikaci jsou definovány v Zadávání parametrů sériové linky objektu PmComm a Parametry objektu PmCommData.
 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmFolder obsahující objekt PmComm s podobjektem PmCommData a dále objekty: PmPanel, PmData.
- Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
- Obraz je určen k testování komunikace a pro její funkčnost není nutný.
 
V objektu PmComm nazvaném Comm jsou nastaveny parametry komunikace (Sériový port, Rychlost ...).

Objekt PmCommData nazvaný data má v záložce Parametry definovány Speciální parametry (viz PmModbusMr - Ovladač pro komunikaci protokolem Modbus Master). V záložce Data jsou položky importovány pomocí datového rozšíření položek definovaných v objektu PmData (viz ExtComm). Jednotlivá Data svou strukturou, pojmenováním a poznámkou odpovídají zvolenému typu zařízení.

 
Některé typy vstupně výstupních modulů (DMM-DI24) umožnují využít kterýkoliv z binárních vstupů také jako čitač sepnutí (counter). V tomto režimu lze hodnoty vyčítat ale i zapisovat (nulovat counter). V dokumentaci výrobce zařízení jsou uvedeny přesné specifikace a omezení.
 
Tato předkonfigurace není určena pro moduly typu DMM-FCx. Ty v Modbus komunikaci podporují pouze čtení a zápis na konkrétní adresu registru s konkrétním významem.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "CommAMiT_DMM"

Sériový portVýběr komunikačního sériového portu.

Hodnotu lze změnit metodou OpenPort. Hodnotu lze zjistit metodou GetProtParam(""SerPort"").

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů sériové linky > Sériový port.

Nenastaveno - Při spuštění aplikace se objekt nepřipojuje k žádnému portu a sériový port lze následně vybrat dynamicky algoritmem (metodou PmComm.OpenPort).
Modem - Objekt je určen pro přenos dat přes vytáčenou telefonní linku (přes objekt PmModem). Sériový port je přidělen metodou PmModem.SetPmComm nebo konfigurátorem PmComm objekt v objektu PmModem.
COM1, COM2,..,COM66 - Při spuštění aplikace je otevřen specifikovaný sériový port. V OS Windows musí být tento port správně nakonfigurován a přístupný (nesmí ho nikdo jiný využívat).

Pro sériovou linku musí každý objekt PmComm mít nastavený jiný komunikační port. Například když jeden PmComm komunikuje přes COM1, pak další PmComm může komunikovat například přes COM2 (COM3,..) ale nesmí komunikovat přes COM1.

Komunikační rychlost(Baud rate) Výběr komunikační rychlosti v baudech (bps, bit per second).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti BaudRate.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů sériové linky > Rychlost

110
300
600
1200
2400
4800
9600
14400
19200
38400
57600
115200
128000
256000
Adresa I/O moduluPlatná adresa zařízení v rámci sítě MODBUS.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmCommData > Parametry > Speciální parametry > Přednastavená adresa PLC

Obnovovací perioda komunikace [ms]Časová perioda v milisekundách s jakou bude PROMOTIC aplikace po komunikaci číst aktuální data. Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmCommData > Parametry > Obnovovací perioda komunikace [ms]
Počet analogových vstupůMožnost zadat počet podle typu zařízení
Počet digitálních vstupůMožnost zadat počet podle typu zařízení
Počet digitálních vstupů použitých jako čitačeMožnost zadat počet podle typu zařízení
Počet digitálních výstupůMožnost zadat počet podle typu zařízení
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice