Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmModbusMr - ADAM moduly (Modbus TCP/IP) - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Komunikace protokolem Modbus TCP/IP se zařízením ADAM
 
Předkonfigurace vytvoří data pro příslušný počet analogových (max. 8) a digitálních vstupů (max. 8) a výstupů (max. 8) a zobrazí v obraze jejich stav. To umožní definovat požadovaný počet pro konkrétní připojené zařízení.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / Modbus komunikační protokol".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmFolder obsahující objekt PmComm s podobjektem PmCommData a dále objekty: PmPanel, PmData.
- Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
- Obraz je určen k testování komunikace a pro její funkčnost není nutný.
 
V objektu PmComm nazvaném Comm jsou nastaveny parametry komunikace (Síťová adresa, ...).

Objekt PmCommData nazvaný data má v záložce Parametry definovány Speciální parametry (viz PmModbusMr - Ovladač pro komunikaci protokolem Modbus Master). V záložce Data jsou položky importovány pomocí datového rozšíření položek definovaných v objektu PmData (viz ExtComm). Jednotlivá Data svou strukturou, pojmenováním a poznámkou odpovídají zvolenému typu zařízení.

 
Objekt PmPanel slouží k zobrazení nastavení komunikace mezi aplikací a připojeným zařízením. Má sekci kde je legenda. Ta barevně objasňuje stav a kvalitu vstupů a výstupů připojeného zařízení. Ve třech sloupcích jsou složené grafické prvky PmiPanel. Společné pro tyto prvky je to, že obsahují shodný parametr dinx. Ten určuje index (pořadí) pro data své konkrétní skupiny (AI, DI, DO). Vložené prvky v každém z nich tento parametr použijí k napojení na příslušná data. Tyto prvky podle svého určení a stavu dat zobrazují hodnoty, název nebo barevně kvalitu a hodnotu. Ve sloupci pro digitální výstupy jsou vloženy navíc dvě tlačítka ON a OFF, kterými je možno tyto výstupy ovládat.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "CommAdam"

Počet analogových vstupůMožnost zadat 0-2-4-6-8 podle typu zařízení
Počet digitálních vstupůMožnost zadat 0-2-4-6-8 podle typu zařízení
Počet digitálních výstupůMožnost zadat 0-2-4-6-8 podle typu zařízení
Síťová adresaSíťová adresa, ke které bude komunikace připojená. Adresu lze zadávat IP adresou (např. 192.168.0.15) nebo jménem počítače (např. server11).

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Síťová adresa
Uzavřít spojení po každém přenosuTato volba nastaví současně tyto dva konfigurátory:

Připojit až při prvním přenosu. Viz: PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Připojit až při prvním přenosu

Uzavřít spojení po každém přenosu. Viz: PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Uzavřít spojení po každém přenosu

Obnovovací perioda komunikace [ms]Časová perioda v milisekundách s jakou bude PROMOTIC aplikace po komunikaci číst aktuální data. Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmCommData > Parametry > Obnovovací perioda komunikace [ms]
 
V případě, že připojené zařízení má více než 8 vstupů nebo výstupů, pak je nutno vytvořenou předkonfiguraci pro tento počet následně upravit:
- přidat příslušnou datovou položku v objektu PmData
- přidanou datovou položku upravit v ExtComm a natavit příslušnou ItemID
- v obraze kopírováním přidat nový příslušný PmiPanel a v jeho parametru dinx upravit hodnotu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice