Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmMelsecQA - PLC Mitsubishi - Sestava komunikace s daty a obrazem"

Konfigurace komunikačního ovladače PmMelsecQA - Ovladač pro komunikaci s PLC automaty Mitsubishi řady A/Q/L
 
Viz Komunikace s PLC automaty Mitsubishi.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / Mitsubishi PLC".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
Předkonfigurace vytvoří nakonfigurovaný komunikační objekt PmComm a ukázkovou sadu dat. Dále vytvoří obraz se složenými grafickými prvky pro zobrazení jejich stavu.
 
- Předkonfigurace vytvoří objekt typu PmFolder obsahující objekt PmComm s podobjektem PmCommData a dále objekty: PmPanel, PmData.
- Předkonfigurace obrazu (objektu PmPanel) je vytvořena tak, že je funkční i jako Web obraz.
- Obraz je určen k testování komunikace a pro její funkčnost není nutný.
 
V objektu PmComm nazvaném Comm jsou nastaveny parametry komunikace (Síťová adresa, ...). V objektu PmData jsou definována požadovaná data, která jsou pomocí ExtComm napojena na objekt PmCommData.
Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "MelsecQA"

Typ komunikace
Síťová TCP/IP komunikace (přednastaveno)
Sériová komunikace
Síťová adresaSíťová adresa, ke které bude komunikace připojená. Adresu lze zadávat IP adresou (např. 192.168.0.15) nebo jménem počítače (např. server11).

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Síťová adresa
Číslo TCP/UDP portuČíslo Ethernet portu pro danou komunikaci. Pro komunikaci aplikace PROMOTIC s automatem je obvykle toto číslo nastaveno natvrdo v automatu a aplikace PROMOTIC zde musí mít stejnou hodnotu (viz poznámka níže).

Hodnoty zadanéné v Ethernet převodníku.

Sériový portVýběr komunikačního sériového portu.

Hodnotu lze změnit metodou OpenPort. Hodnotu lze zjistit metodou GetProtParam(""SerPort"").

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů sériové linky > Sériový port.

Nenastaveno - Při spuštění aplikace se objekt nepřipojuje k žádnému portu a sériový port lze následně vybrat dynamicky algoritmem (metodou PmComm.OpenPort).
Modem - Objekt je určen pro přenos dat přes vytáčenou telefonní linku (přes objekt PmModem). Sériový port je přidělen metodou PmModem.SetPmComm nebo konfigurátorem PmComm objekt v objektu PmModem.
COM1, COM2,..,COM66 - Při spuštění aplikace je otevřen specifikovaný sériový port. V OS Windows musí být tento port správně nakonfigurován a přístupný (nesmí ho nikdo jiný využívat).

Pro sériovou linku musí každý objekt PmComm mít nastavený jiný komunikační port. Například když jeden PmComm komunikuje přes COM1, pak další PmComm může komunikovat například přes COM2 (COM3,..) ale nesmí komunikovat přes COM1.

Komunikační rychlost(Baud rate) Výběr komunikační rychlosti v baudech (bps, bit per second).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti BaudRate.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů sériové linky > Rychlost

110
300
600
1200
2400
4800
9600
14400
19200
38400
57600
115200
128000
256000
ParitaVýběr parity. Nutno vybrat hodnotu vhodnou pro zařízení, se kterým je komunikováno.

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti Parity.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů sériové linky > Parita

NO (žádná)
ODD (lichá)
EVEN (sudá)
Formát protokoluUrčuje tvar protokolu. Závisí na typu PLC a jeho nastavení (např. závisí na nastavení přepínače MODE na komunikačním modulu AJ71C24).
3E/ASCII = Q series ethernet (compatible 3E), ASCII Format (for Q series E71) -

Protokol pro Ethernet pro PLC řady L a Q-E71. Je to varianta ve tvaru "ASCII code" (varianta "binary code" zatím není v ovladači implementována).

3C/CF1 = Q series serial (compatible 3C), Control Format 1 -

Protokol pro sériovou linku pro PLC řady Q C24. Je to základní (doporučená) varianta a od ní jsou pak odvozeny následující 3 podvarianty.

3C/CF2 = Q series serial (compatible 3C), Control Format 2 (Format 1 with block num added) -

Podvarianta formátu 3C/CF1, kdy se do protokolu ještě přidává číslo bloku.

3C/CF3 = Q series serial (compatible 3C), Control Format 3 (Format 1 with STX+ETX added) -

Podvarianta formátu 3C/CF1, kdy protokol začíná znakem STX (=2) a končí znakem ETX (=3).

3C/CF4 = Q series serial (compatible 3C), Control Format 4 (Format 1 with CR+LF added) -

Podvarianta formátu 3C/CF1, kdy na konci každé zprávy jsou 2 znaky CR+LF.

1C/CF1 = A series (compatible 1C), Control Format 1 -

Protokol pro sériovou linku pro PLC řady A, ale lze použít i pro PLC řady Q. Je to základní (doporučená) varianta a od ní jsou pak odvozeny následující 3 podvarianty.

1C/CF2 = A series (compatible 1C), Control Format 2 (Format 1 with block num added) -

Podvarianta formátu 1C/CF1, kdy se do protokolu ještě přidává číslo bloku.

1C/CF3 = A series (compatible 1C), Control Format 3 (Format 1 with STX+ETX added) -

Podvarianta formátu 1C/CF1, kdy protokol začíná znakem STX (=2) a končí znakem ETX (=3).

1C/CF4 = A series (compatible 1C), Control Format 4 (Format 1 with CR+LF added) -

Podvarianta formátu 1C/CF1, kdy na konci každé zprávy jsou 2 znaky CR+LF.

A1E/ASCII = A series Ethernet ASCII (for A1SJ71E71 Ethernet interface module) -

Protokol pro Ethernet pro PLC řady A s přídavným komunikačním modulem A1SJ71E71-B2/B5. Přepínač SW2 je na tomto modulu přepnut na ASCII tvar protokolu.

A1E/BIN = A series Ethernet Binary (for A1SJ71E71 Ethernet interface module) -

Protokol pro Ethernet pro PLC řady FX s integrovaným Ethernet portem a PLC řady A s přídavným komunikačním modulem A1SJ71E71-B2/B5. V PLC musí být přepínač Communication Data Code (nebo SW2 na těchto modulech) přepnut na binární tvar protokolu.

Obnovovací perioda komunikace [ms]Časová perioda v milisekundách s jakou bude PROMOTIC aplikace po komunikaci číst aktuální data. Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmCommData > Parametry > Obnovovací perioda komunikace [ms]
Vytvořit příklady testovacích datVznikne sada testovacích dat
Vytvořit obraz "Přijímaná data"Vytvoří obraz pro sledování a statistiku komunikačních veličin
Název obrazuZobrazeno v nadpisu a titulu obrazu
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice