Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Předkonfigurace "PmIEC8705 - Minimální sestava objektu PmComm"

Konfigurace komunikačního ovladače PmIEC8705.
 
Tato předkonfigurace se vyvolá při zakládání nového objektu (např. volbou "Nový objekt" v lokálním menu objektu nebo stiskem klávesy Insert po označení objektu) a je zařazena ve skupině: " / Komunikace / IEC8705 komunikační protokol".

Tuto předkonfiguraci je možné založit nad objektem: PmFolder nebo PmRoot.

 
Předkonfigurace pro Ethernet nebo pro sériovou linku.

Vzniklé nastavení připojení je obvykle okamžitě funkční. V opačném případě je nutné zjistit parametry připojení z dokumentace výrobce zařízení a také v dokumentaci: PmIEC8705 - Ovladač pro komunikaci protokolem normy IEC 60870-5.

Konfigurátory které lze nastavit před vytvořením předkonfigurace:
Název vytvářeného objektuNázev nově vytvořeného objektu ve stromu objektů aplikace. Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.

Přednastaveno: "Comm"

Typ komunikace
Síťová TCP/IP komunikace (přednastaveno)
Sériová komunikace
Síťová adresaSíťová adresa, ke které bude komunikace připojená. Adresu lze zadávat IP adresou (např. 192.168.0.15) nebo jménem počítače (např. server11).

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů Ethernet > Síťová adresa
Sériový portVýběr komunikačního sériového portu.

Hodnotu lze změnit metodou OpenPort. Hodnotu lze zjistit metodou GetProtParam(""SerPort"").

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů sériové linky > Sériový port.

Nenastaveno - Při spuštění aplikace se objekt nepřipojuje k žádnému portu a sériový port lze následně vybrat dynamicky algoritmem (metodou PmComm.OpenPort).
Modem - Objekt je určen pro přenos dat přes vytáčenou telefonní linku (přes objekt PmModem). Sériový port je přidělen metodou PmModem.SetPmComm nebo konfigurátorem PmComm objekt v objektu PmModem.
COM1, COM2,..,COM66 - Při spuštění aplikace je otevřen specifikovaný sériový port. V OS Windows musí být tento port správně nakonfigurován a přístupný (nesmí ho nikdo jiný využívat).

Pro sériovou linku musí každý objekt PmComm mít nastavený jiný komunikační port. Například když jeden PmComm komunikuje přes COM1, pak další PmComm může komunikovat například přes COM2 (COM3,..) ale nesmí komunikovat přes COM1.

Komunikační rychlost(Baud rate) Výběr komunikační rychlosti v baudech (bps, bit per second).

Tento konfigurátor nastavuje počáteční hodnotu vlastnosti BaudRate.

Po vytvoření této předkonfigurace bude takto nastaven konfigurátor: PmComm > Zadávání parametrů sériové linky > Rychlost

110
300
600
1200
2400
4800
9600
14400
19200
38400
57600
115200
128000
256000
Velikost společné adresy ASDUPočet bajtů (oktetů) pro společnou adresu (ASDU Common address) dat: 1/2 Bytes (PmComm > Parametry > Parametry protokolu)
1
2 (přednastaveno)
Velikost adresy informačního objektu ASDUPočet bajtů (oktetů) pro adresu datového objektu: 1/2/3 Bytes (PmComm > Parametry > Parametry protokolu)
1
2
3 (přednastaveno)
Velikost hodnoty "příčina přenosu"Počet bajtů (oktetů) hodnoty "příčina přenosu": 1/2 Bytes (PmComm > Parametry > Parametry protokolu)
1
2 (přednastaveno)
Link adresa této staniceLink adresa počítače, na kterém běží aplikace PROMOTIC (PmComm > Parametry > Parametry protokolu)
Link adresa druhé staniceLink adresa stanice, se kterou komunikuje aplikace PROMOTIC:
Pro "Vyvážený přenos (Balanced mode)": Komunikace pouze s jednou stanicí. Proměnná LinkAddr v záložce Data-zaslání každé Master zprávy se nebere v úvahu.
Pro "Nevyvážený přenos (Unbalanced mode)": Tento konfigurátor se nezobrazuje. Adresa se zadává v proměnné LinkAddr v záložce Data-zaslání každé Master zprávy.
(PmComm > Parametry > Parametry protokolu)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice